Figure u pokretu Duška Šibla, nove slike

Već neko vrijeme, kontinuirano, akademski slikar Duško Šibl, radi na ciklusu Figure u pokretu, akrila na platnu, različitih formata, od srednjih do velikih s odabirom jedinstvenog motiva, bilježenja kompleksnog kretanja

Miroslav Pelikan

I u novom nizu Šibl slika jednako, ako ne i strastvenije, motiv prepletenih, zagrljenih, tijela, u grči, u strasti, u ljubavi, u mržnji, u permanentnom gibanju.

Ovoga puta, dojam je kako slikar bilježi na platnu pojedine sekvence dodira, kontakta, nizove trenutaka u određenom vremenu, u određenoj situaciji, gotovo poput filmske trake koja nam dočarava životno zbivanje. Isto tako, možemo odabrati djelić trenutka i posebno ga istaknuti, urođeni instinktivni pokret.

Svaku kretnju čine detalji, svaka emocija sastavljena je od sitnica.

Sve se ciklično vrti.

Uočava se i ubrzanje gibanja, pokreti su žešći, izrazitiji, gotovo nezaustavljivi, tijela su sve napetija,spremna na sve i ne bježe od ničega.

Naravno, motiv bira kolor koji je sve jači, eruptivniji, neizbrisiv, dubok.

Podloge pojedinih boja, crvena, crna, zelena, plava ,posebice se ističu i daju znakoviti karakter svakoj slici u novom ciklusu.

Gledajući novi ciklus, slikar pokazuje zid:

„Zid na kojem slikam – pomalo poprima izgled zida u zagrebačkom i bivšem dubrovačkom atelijeru ( novi vlasnici dubrovačkog su zamolili da im ostavim taj zid kakav je bio, samo da ga još potpišem).“