Mramorkina i Lukina pojata

Mramorkina pojata je urušena, a naš mali vrt na Starim guvnima je odmah do zapadne strane pojate, uz put, onaj gdje je bio veliki bajam i na njemu stara loza

Mramorkine pojate sjećam se kad je bila pokrivena ražovom slamom na guvnu. Lukina pojata bila je u debelom suhozidu i niska, također pokrivena ražovom slamom.

Početkom 70-ih Luka i Pero su napravili novu pojatu, zidovi od betona u koji je išao mljeveni šoder- onaj što su mljele drobilice po selima.

Mramorkina pojata je urušena, a naš mali vrt na Starim guvnima je odmah do zapadne strane pojate, uz put, onaj gdje je bio veliki bajam i na njemu stara loza sorta Katićuša. To je po meni bila sorta Plavka.

Mramorkin i Lukin Novi vrt je 30 m od našega, u pravcu Prisoja, uz put i ograđen je zajedničkim suhozidom – samo ih brazda po pola dijeli.

U Mramorkinom Novom vrtu bio bajam sladunac i bajam grkunac. Sveukupno 30-ak metara kvadratnih, ali je bilo svega: salata, ljutika, pazija (pazija je domaće zelje slično blitvi).

Najbolja pazija je bila u Mramorke kod plitare pod Gradinom, jer je Mramorka sve svoje vrte s ljubavlju njegovala. Kod plitare je i bob sadila.

Slavko Katić