Isprepleteno crno Mladena Žunjića

Aktivno stvarajući paralelno niz ciklusa, koji se ponegdje dodiruju a katkada su i posve udaljeni ili imaju stanovite sličnosti ili poticajne točke, slikar Mladen Žunjić neprekidno eksperimentira, na značajnom broju slika, u akrilu i ulju na slikama velikog formata, većinom od jednog metra na više, tražeći imaginarno djelo, koje se svakim danom sve više uobličuje, definira i izgleda bliže, dohvatljivije

Miroslav Pelikan

Najnoviji ciklus Mladena Žunjića nosi posve jednostavni naslov Isprepleteno crno ,naslov koji međutim, upućuju na iznimnu složenost odabira motiva i specifičnom autorskom pristupu kroz realizaciju ideje.

Ovaj je ciklus zanimljiv je i po tome što u njemu opažamo natruhe više ranijih uspjelih nizova slika, od varijacija na Pollocka, figuralnih kompozicija do limitiranog volumena crnog.

Gdjegod se te uočljive natruhe u boji i motivu međusobno prelamaju ili nadopunjuju ili pak djelomično određuju karakter.

Žunjić namjerno suočava vlastite ideje, jednu s drugom, jednako tako i motive i boje, odmjeravajući ih, bez imalo sentimenta u istinskoj potrazi, nastojeći osjetiti skrivenu supremaciju.

Novi ciklus slikara Mladena Žunjića jednako je uzbudljiv i zanimljiv kao i niz slika koje smo vidjeli prije,dinamičan je, prepun energije.

Slike ovoga slikara zorno pokazuju mukotrpu i napornu plovidbu, poput brodskog  dnevnika.

Ciklus Isprepleteno crno Mladena Žunjića sugestivni je dio kompleksnog opusa snažnog kolorizma.