Skip to content

Josip Mijić – KONAČNA SLIKA (RAD ZA MEDITACIJU)

Mijićeva mistična mreža praznine na površini crne kutije reflektira ukorijenjenu tragičnost ljudske prirode, prijegor koji, u algoritmima dataizma, traži put prema izvoru svjetlosti

KONAČNA SLIKA (RAD ZA MEDITACIJU) 
povjesničarka umjetnosti Ana Brkić

Rascjepi između organičkih formi nejednakih klastera u uleknutom pročelju crnog kvadriranog ležišta isijavaju plavičastu svjetlost. Pod fundamentalnim crnim materijalom senzibilno se od rubova pretače trnovita konstelacija artificijelne jezgre.

Energični portal zaboravljene šume afirmira naše prisustvo, ljudskim očima promatramo sirovu šaržu, konačnu sliku, proročki priziv kraja jedne preduge epohe. Nema povratka u prošlost, nezaustavljivi organizam reproducira vlastitu stvarnost; nakupinu slobodnih informacija i nekontroliranih objava u kojoj egzistencijalističko biće mogućnosti ne može lako opstati.

Mijićeva mistična mreža praznine na površini crne kutije reflektira ukorijenjenu tragičnost ljudske prirode, prijegor koji, u algoritmima dataizma, traži put prema izvoru svjetlosti. Ona se širi negativom korpusa, pulsira tkivom nepravilnih linija i teži za razdvajanjem od opozita.

Konačna slika postaje alegorija humanizmu; ja sam koji stojim ispred i mi sami s druge strane procjepa – beskonačno, neprekidno, izvana prema unutra i obrnuto.

Osloboditi duh pred umjetničkim djelom ojačava moć kontrole nad strahom od redukcije na podatak kojim nas opterećuju izvanjski utjecaji. Izazov očuvanja humanizma i slobodne volje osnovna je zadaća svakog čovjeka; ljubav, prijateljstvo, strpljivost u odnosima i sposobnost odricanja naspram hladnoće i straha od bliskosti.

Prelistajte katalog!

JOSIP MIJIĆ – Životopis

Rođen je 11. travnja 1975. u Travniku. Godine 2002. diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, sa sjedištem u Širokom Brijegu, u klasi prof. Ante Kajinića, a 2005. završio je poslijediplomski studij Ars sacra pod mentorstvom istog profesora i stekao zvanje magistra Ars sacra. Na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru od akademske 2010./11. započinje izradu doktorske disertacije iz područja umjetnosti, polja likovnih umjetnosti, grane slikarstva, s temom Tmasto i materijalno u vizualizaciji transcendentnog u sakralnom slikarstvu, pod mentorstvom prof. Ante Kajinića. Doktorirao je 2017. na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu. Od 2018. docent je na ALU u Širokom Brijegu.

See also  Linija krize ili kriza crte

Godine 2007. bio je član žirija na 28. međunarodnom natječaju u mini-otisku u Cadaquesu (Španjolska). Sudjelovao je na radionici Preventivna zaštita u muzejima – Njega i zaštita zbirki, koja je održana u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine i u Umjetničkoj galeriji BiH u Sarajevu 2008. Po pozivu je sudjelovao u međunarodnom likovnom projektu The Same Wind the Same Rain, održanom u Chiang Maiu (Tajland) 2012. godine. Boravio je u Cité internationale des arts u Parizu u ime ULUBiH-a 2013. godine. Bio je član organizacijskog tima međunarodnog projekta Bomb Gallery, održanog u Mostaru 2014. Godine 2018. boravio je u rezidenciji Kamov u Rijeci.

Autor je dvaju vitraja u crkvi Uznesenja Marijina u Trebižatu pokraj Čapljine, šest vitraja u crkvi sv. Ilije u Masnoj Luci na Blidinju, pet vitraja u crkvi sv. Franje Asiškog u Čapljini, vitraja u kapeli sv. Franje u Gornjem Vukšiću i triju postaja Križnog puta u crkvi Navještenja Gospodinova u Širokom Brijegu. Diplomski rad Informel u hrvatskom slikarstvu objavljen mu je u prvom broju časopisa za umjetnost, kulturu i znanost Akademija Akademije likovnih umjetnosti Široki Brijeg i Franjevačke galerije. Član je Hrvatske udruge likovnih umjetnika Split, Hrvatskog društva likovnih umjetnika Zagreb, Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine i udruge ALUMNI ALU na Širokom Brijegu.

Dobitnik je: Druge nagrade na natječajnoj izložbi Pasionski motivi koja je održana u Muzeju „Mimara”, Zagreb, 2005.; Prve nagrade na 27. međunarodnom natječaju u mini-otisku u Cadaquésu (Španjolska), 2007.; Nagrade za slikarstvo na 6. bijenalu umjetnosti minijature BiH u Tuzli 2011.; Druge nagrade na međunarodnoj natječajnoj izložbi minijature Minimum maximum 4 u Banjoj Luci 2013.; Treće nagrade na natječajnoj izložbi Promjena Društva hrvatskih likovnih umjetnika Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru 2016.; Nagrade na Jesenskom likovnom salonu 2016. Društva hrvatskih likovnih umjetnika FBiH u Mostaru 2016.; Prve nagrade u kategoriji kiparstva i Grand Prix na prvom salonu minijaturne umjetnosti u Rijeci – RIJEKA MINI ART 2017; Posebne nagrade na drugom salonu minijaturne umjetnosti u Rijeci – RIJEKA MINI ART 2017. 

Do sada je imao 32 samostalne i sudjelovao na više od 190 skupnih izložaba u zemlji i u inozemstvu.

See also  CKI Maksimir - Program za svibanj 2011.

KONAČNA SLIKA (RAD ZA MEDITACIJU) Josipa Mijića
Galerija Vrba, Široki Brijeg
5. studenog 2020. u 19 sati.
Izložba će ostati otvorena do 15. studenoga 2020. godine.