Skip to content

MILAN RAKOVAC u pjesničkoj antologiji u redakciji T.M. Bilosnića

Milan Rakovac

Milan Rakovac (Rahovci, Poreč, 1939): Djela: Haluj ili Sunce je ditesino zlatno (roman), Pula 1986. (knjiga donosi i scensku igru Politeama ili lokalno-globalni patatrac), Priko Učke (poezija, eseji, putopisi, zapisi), Pula – Rijeka 1980, ‘Riva i druži ili, caco su nassa dizza (roman), Zagreb 1983. [1982.], ‘Riva i druži ili, caco su nassa dizza (roman; drugo, izmijenjeno izdanje), Pula 1984, Sik (pjesme), Rijeka 1980, Sliparija (roman), Zagreb, 1986, Snovid (roman), Zagreb, 1987, Istragram: štorije i uganke (kratke priče),Zagreb, 2000, Sliparija (obnovljeno), Pula, 2004., Cha for kids, Zagreb, 2004., La Triestina (roman), Rijeka, 2006, Kvarnerski otočni lucidar (zbirka polihistoričkih eseja i glosa), Zagreb, 2006. Besida priletuća (poezija), Zagreb, 2009, Sinovi Istre  (eseji), Pula, 2011.O M. R. kritičke priloge objavljivali su B. Biletić, J. Lužina, J. Kaštelan, I. Mihovilović, Z. Črnja, A. Kliman, D. Načinović, M. Strčić, M. Stojević, V. Visković, I. Mandić, A. Pužar,  B. Brković, Z. Zima i dr.

Milan Rakovac

U BRAZDI SONETA

Ča to išćen u brazdi soneta,
prvanjega doba vokabular?
Bi reka Nazor, ni ča – pastoralna stvar,
circulus vitiosus, prez moderniteta.

Težački kaštig spod ulik i trsi,
motika šenjiva horizonta kunfin,
zonta u galiji, cimitra leprin,
zguor vesla ča tuče po prsi.

Ma to ča ropota u stini gromače,
je trdo dlito raskantano lih,
u gajbi soneta zalu bo’ rastače,

vikovični kanat ča tuli kroz mih,
proti pozabljenja i Makove tmače,
za puoteč naš ča ne zna za grih.

ČVRČADA

I Nazorov
i cvrči, cvrči cvrčak na čvoru crne smrče,
ma ča će drugo čvrčak brižan
ko ne i čvrčati i čvrčati, deštin ča mu je jedini?

I šumi, šumi more Adrijansko,
šume šume i šuška lišće šembelieći se u vitrića ćuhu,
ćuću ćuki ćuk-ćuuuk-ćuk-ćuuuk,
i kukumauču cuvete kukumau-kukumau-kukumau,
pak hi sunčac splaši ćućajući ruosu z lišća
i zuovući črvčke h maši,
čččvvvrrrr začvrči jedan i da će i da nieće,
čččvvvrrrčrčrčr da će drugi š njin,
i se rašćara i ča je nuoć jur je sunca klobuk vrh ćube nebeske,
i ča, da ča, ča ćemo, ma ča da ćemo ter valja ćemo;
čvrči čvrčak čvrčkon!
I na bot se raščvrče čvrčak za čvrčkon svirala za sviralon,
filharmonična čvrčada ča dršćući u te pada for ever and ever.

HIŽA NA KUNFINU

Na kunfinu hiža, palacin,
na mirinu kanuna talijanskega, slovienskega, hrvackega.
Je zadiješ z fjonde Davidove;
blizu su naši kunfini,
mali su naši djardini,
jaki su naši kanuni.

Ča da niete da naši kanuni na naših kunfini po našoj hiži granatati, Buohučuoj nikadmaj!?

See also  BOŽIDAR PETRAČ u pjesničkoj antologiji u redakciji T.M. Bilosnića

Hiža u đardinu, nešpola i brajda, čipreši i košićislavići
lipo na kunfinu na tiru kanuna
merikanskega, austrijskega, tudeškega,
saracienskega, turskega, đenovieškega, benečanskega;
Ter valja niete da i sutra tući kanuni po njuoj po kunfini?

Pameti hiža na kunfinu kunfine
i bandire i mondure i kunfinjere i doganjere svih koluori,
ma je zabila hiža jur ki je sve u njuoj stava,
a ča će hiža brižna,
čuda je soldati pasalo priko uvih kunfini.

Ne pameti hiža, ne, čuda je uvuda bilo šinjorije i sliparije.
Ma pameti hiža meštre naše ča su je stinon zidali,
žuljon grotu milovali kako nienu mladu,
puoton i krvjuon maltu mišali.

Pameti hiža škrpeline i zidare,
marangune i kovače i piture
i grzune meštarske ča za dva šuolda
na hrbtu, na ruk, na tralj, u karijuoli, na vozu z voli i mul i tovari
kamik bili istrijanski za nju zidati, hižu na kunfinu,
voze, nose, klešu;
na krok mrtav kraj za pason,
na krik vieži živi kraj, e issa suso, picio!

Kolotura njin se ziba kako i kolombura,
E issa gori, mola doli,
potiegni, o mali, doniesi, ukleši, zamišaj,
potiži, potiži, potiži mali,
issa gori meštar čekati ne more!

I potiže mali utročić, brižni garzunić,
u ruki konop deblji nego snop,
ruke mu prikida, koža raspuškana,
žulji ka’i kušini, kako i hlibi,
potiže, potiže, potiže garzun,
ter ča, i uon će sutra biti meštar
suojega ordienja.
To pak pameti, hiža na kunfinu,
na mirinu kanuna,
ča je z jienin tiron moreš doli vrći;
mladetinu delavsku težačku slavinsku i furlansku i ladinsku
ča je svaku grotu kroz krv prsti pribraćala i ubraćala
i svako zrno sabluna i svaku kaplju vode z duše suoje mučne
na živo japno kapala,
ma japno živo ča zgori čovika kako i črva.
To pameti hiža na kunfinu, na tiru, na mirinu.

BALOTA KLIEČI VRHU UČKE

Balota klieči vrhu UČke,
sprid njin didovina,
uzada domovina,
zguora nebo modro,
zduola crlenica crlena ud krvi i puoti i suz,
Nazorov facolić rikamani
i Gervaisovi črljeni krovići,
i tovarić z Vlačićen-Frankovićen na hrptu na liniji Labin-Basel,
i črni glagol u biloj stini ročkoj,
i plies mrtvih na zidi Škrilin i Hrastovlja
meštrah Vincienca Kastavca i Ivana.

Vitrić ud ponienta puhlja benečanskega:
vidistis – videtis – videbitis,
muore piva pismu pismu Mati izagnancu.
L’acordeon plače pariške akorde na tanko,
na debelo za njin Balota slaže disharmoničnu quintu.
“Dojti ću ti Kate, ma samo kad kamen procvate”,
mon Dieu quelle chancon!

Gospončeki u fraku, dami na nosu lornjon na zagrebačkoj premijeri,
pardončeka, prosim, gospon;
Balota, Ronjgov! Roženice? Also, prosim fino!

Po Dunavu barka na-svietega-Marka, šubare homoljskih Vlaha,
i dva Rakljanca na tanko i na debelo, Mate i Nuto.
I padaju izagnanci jedan po jedan,
Matin pretelja
“Mate je prvi pa, ma nidan za grob mu ne zna,
Jakova glad je pribija, Kapulu je mina raznesla”,
i Nuto nidi u Nišu spi, a Nino “polag brata na Mirogoju počiva”.
“Un poeta esule che canta la sua casa perduta e poi riconquistata”, reče potle za nj Gudio Miglia.

See also  DRAGO ŠTAMBUK u pjesničkoj antologiji u redakciji T.M. Bilosnića

“Iz slehernega verza diha puntar, bojevnik”, reče za nj izagnanik Kraševec;
Balota namače pisak i grlo i mučnu dušu z vinon
u rakljanskoj oštariji,
oči i svirale u kantun, ljudan hrbat,
“per Dio, che gente!, reču Ćozoti u Kalavojni,
i puše uon u mih kalvariju suoga deština;
“nezanec, kam hitiš?.. Muka je v tvojih koraki, o brat”.
Kuje i tuče beside bat Matin tieške vierše,
sapa roženic mu razlasala zlatne vitice plamika,
i kako i niene iskre, spod bata mu skače lemeš vierša,
i šviče prikaljena besida,
ka’i bisna zmija se uvija se blišti taj bilega riza rižući nan crlenicu postanja
na kuse, na supe, na črčke,
na žive nas i mrtve nan začinjavce i delavce;
apoteoza čoviku siromahu,
za vrgnjon, u kavi, u Aršenalu, na provi, na Soči i Tićanu,
u zvizdah živlienja i u smrti prahu.

I glej ga glej ga gori vrhu Učke klieči znad nas Balota,
spod njin i Istra i Cres i muore i ziemlja i grota;
Balota je Istra je Istra Balota.

BEZAK PREZ TOVARA

Črnja Zvane gre po Trstu i išće vezu
za koju ne zna,
ni ki je ni ča je za jenoga ni kako ga poznati.
se šieće mrež lipih šinjorin po Piazza Verdi,
pasa jena mlekarca z Kosovelovega Krasa,
delavac črnih ruk,
pak i zrman mu komerčante de caffe,
a uni tamo?
Ter uni tamo bi moga biti naš, da nima na siebi
la camicia nera.
I ča?

Ne moreš samo tako nikiemu duojti i mu reći;
“Ča si ti drug forši komuništa,
forši narodnjak, Hrvat, Slovienac,
ćemo na ustanak”?
I kako će deštin, vezu ni naša,
ma je ben veza našla njega.
“Ste Vi Črnja”?

I ala poli Petehi z don-Šimon narod pripraviti za u
partizane.

I ala z mitričicon kako zugatulon frmati i poloviti auto kokošari
fašištonskih.

I ala po bunkeri i kažuni “Hrvatski list” štampati.

I ala na Goli otok.

I ala puste libre napisati.

I ala Čakavski sabor načiniti kada smo jur kako i zgubljene uovce bili zabili suoj identitet.

Črnja Zvane?
Začinjavac meštar vrh svih meštri,
ča nas je i ča nas je bilo;
ki Črnja Zvane je u dva vierša reka sve ča je reći:

sve ča vržeš ukriž je križ,
ma ko vržeš dva čovika u križ to ni križ;
to su dva križa.

See also  NIKOLA ĐURETIĆ u pjesničkoj antologiji u redakciji T.M. Bilosnića

TOMIZZA NA UMAŠKOJ RIVI ANNO DOMINI 1991.

Tomizza na rivi u suz,
iz barke griedu izagnanci Balotini z bande Morlakije;
od kud si, dite,
od Šibenika Tomislav san, materina dika,
e acnhe mi son Tomizza e ti Tomislav, Tomo, Tomica mali,
a od iste smo loze ča se spravlja maraština,
otrglo me’ pripripridida kako i grozd
od Šibenika,
i suza mu kaplje kako i kaplja vina.

Opet stižu Dalmatinci priko mora sinja
Put njin sinjiva i šenjiva i dišenjiva
vila slavinska i galija latinska;
Tomica Morlako si zbire fameju
rabi put Šibenika na galiju,
dužd prisvitli nas u Istru zuove;
stari did ne gre;
a di ćeš Tomica čoviče ludi!
I dica mu plaču i žena hi ziba;
aj polako rano moja,
ma di ćemo Tomice gospodaru moj oče naš koji nisi u pameti!

Tomizza Fulvio putoeč prvega Tomice malega Tome
potle četiri stolitja i kus lit za žuntu
na rivi Umaga jopet gleda bižieće ljude
z suojih kraji ud starine i zdavnine svita.
Valje z svita kraja pusta marmaglia se leviva proti Istre
z bande Dubrovnika i Vukovara i Sarajeva i Mostara.

Po moru se vozila galija na galiji slovo zlata u galiji Nazorov Ilija
de partis Dalmatiae,
terra marique militarske čete tieču,
cernide i homini de remo de tessera prima et secunda,
bilu sol prisvitlen duždu vozeći,
Histria multum desolata na galije i galijune,
u falkuši Božanić Joško gre u Benečiju,
Arsen* krši prste na pjaninu,
Ronjgov slaže disharmoničnu quintu,
Tomizza sanja svoj dalmatinski san,
Tommaseo iskri iskrice spoda turnja Jure Dalmatinca;
a meni se sanjiva exodus hodeći viti
Meštra u Otavice,
skuda su mi priprididi muoji, kako i Tomičini,
pošli ća bižeći spoda Turskih kula,
i tako pišen vierše memoriae.

GROMAČA

Sprid očih ti stina i vris i drača,
je suša, teplina i niš te ne uhladi;
kus grote za pas ti je proti gladi,
i kamik po kamik u nebo gromača.

Smokva i guc vina ter ča, ter smo mladi,
zidić lipo zidaj, na miru ud oka,
ugrajica jur crlena i nego dimboka;
pak u nju batvo zielja i uliku usadi.

Z gromače se vidi nan Istra široka
i palaci Bieča, turni Benečije;
na krkalo gori si dvigni utroka

da tu lipost vidi pak da se nasmije,
da zna, kad si star, di je gospodar,
mrež gromač mu sunce, i sve najvridnije.

Milan Rakovac

Milan Rakovac u pjesničkoj antologiji u redakciji Tomislava Marijana Bilosnića