Grafička umjetnost Mladena Žunjića

Nedavno je slikar Mladen Žunjić predstavio posve novu artističku produkciju, naime, umjetnik je predstavio iz svojeg atelijera izvornu grafičku estetiku radova osobnim likovnim jezikom

Miroslav Pelikan

Slikar nam predstavlja svoju grafičku ediciju limitirane serije umjetničkih radova naziva “plavo-sivo” od samo 30 komada.

Ovo je prvi takav grafički iskorak vrijednog umjetnika,a radi se zapravo o kombinaciji njegovih konkretnih novih ulja i akrila na platnu dorađenih posebnom tehnikom kompjuterskog iscrtavanja.

Apstrakcija na platnu izrađena je u uobičajenom postupku slikanja,posebnim fotografskim postupkom prenese se na kompjutor.

Slikar kompjutorskim programom dodatnog oslikavanja dorađuje postojeću apstrakciju u željenom umjetničkom obliku slikaru svojstvenom, te tako dobivenu novu kompoziciju i simboliku umjetnine tiskarskim strojem otiskuje na željene dimenzije pergament reljefnog papira.

Poseban element u novom ciklusu svakako je motivika, koje se u mnogo čemu razlikuje od dosadašnjih tema koje su zanimale svestranog umjetnika.

Pred nama je moguće i nadnaravni svijet dubina mora ili pak oblici života u dalekom svemiru ili sasvim jednostavno znakovi, simboli tajanstvenog porijekla i značenja.

U ovom ciklusu nema karakterističnog gibanja energije, sve odiše mirnoćom ili gotovo nepokretnošću, iako gledamo u živi svijet.

Svijet fantastičnog porijekla , skriven rasprostire se na velikim formatima Žunjićevih slika, dočaravajući nam tematski novum u atelijeru.

Naravno, i ovaj ciklus potvrđuje iznimnu radoznalost slikara na njegovom ustrajnom putu razotkrivanja mogućnosti različitog i njegovu doista stvarnu odsutnost straha od suočavanja s novim i nepoznatim.