Skip to content

NENAD PISKAČ u pjesničkoj antologiji u redakciji T.M. Bilosnića

Nenad Piskač

Nenad (krsno Josip) Piskač rođen je 8. kolovoza 1962. u Zagrebu. Bavi se književnim i novinskim radom. Književne radove objavljuje od godine 1986. Bio je pokretač i urednik više mjesečnika i tjednika, biblioteka i zbornika radova. Zastupljen je u antologijskim i autorskim izborima. Piše poeziju na standardu i na kajkavskom dijalektu, poeziju i romane za djecu, putopise, dnevnike, podlistke, osvrte, reportaže i komentare. Dva naslova prevedena su mu na engleski jezik i objavljena na sjevernoameričkom kontinentu. Prijevod kajkavske poezije na mađarski nije uspio zbog ocjene prevoditelja da su mu kajkavski stihovi neprevodljivi. Uvršten je u Enciklopediju Hrvatskoga zagorja. Objavio je samostalne naslove: Vatrom na rijeku (poezija, Zagreb, 1986.); U trenutku apokalipse (poezija, Zaprešić, 1995.); Očeva šutnja (poezija, Zaprešić, 1999.); Poražena Hrvatska (publicistika, Zagreb, 2002.); Pogled s burze 10290 (poezija, Zaprešić, 2002.); Između Hrvata i Hrvatske (dnevnički zapisi, Zagreb, 2003.); Prvo računalo (roman za odraslu djecu, Zaprešić, 2004.); Nebeska Srbija u Hrvatskoj (povijesna publicistika, Zaprešić, 2005., drugo izdanje Vukovo Selo, 2019. – englesko izdanje 2020.); Rieči su luknje su rieči (kajkavska poezija, Zaprešić, 2005.); Velika Hrvatska (putopisi, Zagreb, 2006.); Eurodresura (komentari, Zagreb, 2007.); Haag protiv Hrvatske (publicistika, Zagreb, 2007.); U boj za sanak svoj (poezija za djecu, Donja Lomnica, 2009.); Bu do kaj (kajkavska poezija, Split, 2012.); Pem tam tam pem (kajkavska poezija, Split, 2013.); Nešče me išče (kajkavska poezija, Split, 2014.) i Stoljeće srbijanskoga terora 1918. – 2018. (publicistika, Jakovlje, 2018. – englesko izdanje 2020.). Autor je scenarija za dokumentarne filmove Svetac, zločinac i dvorske lude (2017.) i Sto godina srbijanskoga terora u Hrvatskoj (2018.). Režirao je prema vlastitim scenarijima dokumentarne filmove: Tak je to bile (2018.), Neoproštena pobjeda (2019., preveden na engleski i španjolski) i Rat protiv Stepinca (2020.). Piskač je hrvatski ratni veteran. Živi i radi u Vukovom Selu.

Nenad Piskač

PEM

1.
da nekam dojdem
pem
da nekaj čujem
pem

da nekaj navčim
pem
da koga vidim
pem

pem tam tam pem

2.
pem – da od sebe vujedem – pem

da se ščistim
pem
da se zmislim
pem
da se zgrijem
pem
da se najdem
pem
da se zvračim
pem

pem tam tam pem

3.
kam pem
tam pem tam
pem tam pem
mam
ves pem mam pem
mam ves mam
pem pem tam
tam tam
pem

pem tam tam pem

4.
pem tam tam pem

tek tek pem
tak tak pem
cik cak pem

kak kak pem
sim sim pem
tam tam pem

sam sam
pem
pem tam tam pem

5.
pem tam tam pem
denes pem zutra pem
i
prekzutra
pem
pem bos pem gol pem popluvan pem
išel bum pem pem pem bum išel
tam tam tam
nišče odvernuti me nemre
da morebiti nepem
kak kad
ja
pem
pem
pem

pem tam tam pem

NIKAM NEJDEM SIKAM DOJDEM

stojim idem – nejdem dojdem
i
sikam i nikam
da
dojdem
mam vujdem
mam vujdem čim dojdem
vujdem nekam – dojdem tam
sikam nikam
mam
a
nikam nejdem sikam dojdem

KAJ JA ZNAM KAJ

kaj ti znaš kaj
i
kajgod znaš kaj
i
kajkak znaš kaj
i
kajkam znaš kaj
i
kaj ti ja znam kaj ti znaš kaj
i
kaj ja znam kaj
kak i ti
kaj
ti
znaš kaj
kaj zname je nikaj
kaj zname je kajkak je
kajkam ide se kaj zname
i
kaj ja znam kaj

NA RESTENKU ŠKRLAKOM MAŠEM
(Suprotivi svagdnejši spomenjad groznički Marulu, Tinu i Dodi)

kaj je
je

e je je
je je di je
če ni je – je ni je

e je je
ni je je – di ni ga je
je je je – di je ga je
je ga je
v
je

di je – je je
di ni je
ni je
je

je je je – ni je ni

a
da
je je
do di je – da do je

se kaj je – je
kaj se je – je
je – se kaj je

niš ni je

je bil je – bil bu je
je bu bil – bu bil bu
je

ej
e je sme
je

SIM TAM

sim tam – tam sim
hodeći stojim

kam tam – tam kam
idem nikam

tam kam – kam tam
tam sim – sim tam

ni za falu nisem sam
kaj ide sim tam

kaj dojde i tu i tam
nigdar nikam

TAM DE

tam de
človek ide sam
tam de kaj hodi znam
tam de se dojde morti i ne dojde
tam de se zgubiš mam
tam pem tam
de
nigdar nesi bil tam de nigdar ne buš bil
tam tam tam
de de de
tam
de
e
je zgubil se
tam de človek na sto mukah je
de tam de – de kam de
Zagorje
iti mi je dojti mi je
je
?

KAJ BU VE
(Anti Birinu, pozdraf z brega)

kaj bu ve
bu kaj bu
ak bu nek bu če bu
če i ne bu
ideme k nebu
ak dojdeme
nek dojdeme
če dojdeme
tam tam
tu tu
tam i tu
bos
v šolinu il v škornji
roku pod roku nogu pred nogu
odozgor doli vrage boli
glavu prignem same
Bogu

Nenad Piskač – snimila Timea Horvat

Nenad Piskač u pjesničkoj antologiji u redakciji T. M. Bilosnića