Skip to content

Miroslav Pelikan – PLOVIDBA / pročitajte knjigu poezije!

Miroslav Pelikan – PLOVIDBA

DIJALOZI 10

Oni su doplovili u moj život
Doplovili na svojim splavima
Jednostavno se urezuju
Od debla splavi dižu ogradu
Čine grad
Grad u meni
Na mome tijelu
Voda još kaplje s debala, zemlja je upija
Bez prestanka grade
Zabijaju stupove u moje tkivo
Sve dublje i snažnije
Čujem,dogovaraju se, idu dalje
Grad na meni ostaje
Debla čvrsto zabodena čekaju druge

Miroslav Pelikan rođen je 1950. godine u Dežanovcu. U Zagrebu pohađa osnovnu školu, gimnaziju i Filozofski fakultet. Od sredine sedamdesetih djeluje kao slobodni novinar na planu kulture (likovna umjetnost i izdavaštvo) surađujući s nizom dnevnih listova i periodikom (Vjesnik, Glas Slavonije, Slobodna Dalmacija, Novi list, Vjesnik, Večernji list, Obzor, Fokus, Oko, Delo, Večer, Dnevnik, Mladina, Oslobođenje…)

PLOVIDBA – pročitajte knjigu poezije Miroslava Pelikana!