Skip to content

Izdidor Popijač Žiga u povodu postavljanja skulpture arkanđela Gabrijela

Izidor Popijač Žiga izvorni je hrvatski likovni umjetnik. Nedavno je predstavio novu skulpturu iz svoga atelijera, arkanđela Gabrijela

Miroslav Pelikan

Nedavno smo imali prigodu vidjeti Vaše novo djelo.

U župi Vugrovec kraj Sesveta 4.10.2020. u eksterijeru Župnog dvora postavljen je novi kip u sklopu Parka arkanđela. Ovdje se sada nalazi, pored Mihaela i Rafaela, kip arkanđela Gabrijela. Skulptura je djelo kipara Izidora Popijača-Žige, a inicijativu ostvarenja parka arkanđela vode vlč. Filip Lucić i udruga HULULK sa likovnom kritičarkom Sndom Bajzek.

Kako ste pristupili izradi ove skulpture?

Na naturalističan i figurativno uvjerljiv način kip prikazuje lik arkanđela u sakralnoj viziji i verziji djela. Postavljen je kako bi duhovno uveličao i uljepšao ambijent župnog dvora koji je otvoren za vjernike i posjetitelje. Skulptura je izrađena u pečenoj i patiniranoj glini. Njena je izvedba od početnog modeliranja do samog postavljanja trajala ukupno četiri mjeseca te će trajno krasiti vanjski prostor farofa župe Vugrovec. Na dan otvorenja upriličen je i blagoslov kipa te on trajno postaje kulturno-umjetničko dobro u naslijeđu Župe te na ponos i radost župljana. U današnje je vrijeme osobito bitno ljudima pokazati optimizam te odaslati pozitivnu duhovnu poruku mira, a naročito župljanima Vugrovca kao svojevrsno ohrabrenje nakon nedavnog razornog potresa čiji je epicentar bio baš u okolici ovog divnog i živopisnog mjesta.

Skulptura nosi i posebnu poruku.

Ovaj rad predstavlja doprinos vjerskim zbivanjima u župi i samoj kulturnoumjetničkoj aktualnoj umjetničkoj sceni u regiji, a koja biva iz dana u dan sve više obogaćivana produkcijom umjetničkih djela svih stilova te ih integrira u cjelinu recentnog stvaralaštva.

Izidor Popijač-Žiga (099-856-7730) živi i djeluje u Risvici 69 kraj Kumrovca gdje mu se nalaze atelijer i galerija te u svojim zrelim godinama dugoviječnog stvaralaštva, u pečenoj glini i sub-fosilnom hrastu, sjajno integrira aspekte klasičnog kiparstva sa vlastitim originalnim pristupom materijalu i likovnoj tematici duha vremena te stvara djela trajne vrijednosti namijene kulturnom naslijeđu sadašnjih i budućih generacija.