Strateško planiranje – seminar 25. i 26. rujna

Sveučilište Libertas i Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld i Institut za razvoj i međunarodne odnose organiziraju dvodnevni seminar STRATEŠKO PLANIRANJE koji će se usredotočiti i odgovoriti na sljedeća pitanja:

značaj strateškog planiranja u javnom i privatnom sektoru; Osnovna analiza – kako prikupiti i obraditi podatke, identificiranje problema i potreba; Definiranje razvojne vizije i misije, Definiranje ciljeva, prioriteta i mjera; Izrada Akcijskog plana, Strateško planiranje u multinacionalnim korporacijama; Strateško planiranje u javnim poduzećima; Strateško planiranje u javnim poduzećima; Evaluacija strateških programa.

Seminar će se održati  25. i 26. rujna 2020. godine u Sveučilištu Libertas Trg J. F. Kennedya 6 b, Zagreb, Konferencijska dvorana.
CILJEVI

 1. Polaznike uputiti u vrste i sadržaj strateških planova, značaj planiranja za razvoj na nacionalnoj , regionalnoj i lokalnoj razini
 2. Polaznike uputiti u značaj strateškog planiranja u kompanijama
 3. Polaznike uputiti u značaj evaluacije strateških planova
 4. Polaznicima omogućiti da samostalno i kroz rad u grupama izrade strateški plan
 5. Polaznicima omogućiti da samostalno i kroz rad u grupama provedu evaluaciju strateškog plana
 6. Polaznicima dati konkretne savjete za izradu, provedbu i praćenje strategija u njihovim vlastitom poslovnom okruženju

KOMU JE SEMINAR NAMIJENJEN?

 • državnim službenicima zaposlenima u ministarstvima, županijskim, gradskim i lokalnim upravama te drugim tijelima državne, područne i lokalne samouprave;
 • menadžerima i djelatnicima u gospodarstvu, kulturi, turizmu, znanosti, obrazovanju i svima koji rade na izradi strateških razvojnih dokumenata;
 • poduzetnicima u malim i srednjim poduzećima;
 • djelatnicima i članovima poslovnih udruga i gospodarskih komora, sindikata i nevladinih udruga;
 • te svima koji žele steći početna znanja i profesionalne sposobnosti u području izrade i provedbe strateških razvojnih planova .

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program seminara ostvaruje se u trajanju od šesnaest školskih sati prema dogovorenom rasporedu. Nastavne cjeline uključuju predavanja, analize studija slučaja, rad u grupama na izradi strateških planova, praktične vježbe i simulacije na kojima se konkretiziraju teorijska znanja i pristupi.

PREDAVAČI

Sanja Maleković je doktorirala ekonomiju na Sveučilištu u Zagrebu 1997. godine. Radi u trajnom zvanju  znanstvene savjetnice u Odjelu za resursnu ekonomiju, zaštitu okoliša i regionalni razvoj. Glavni istraživački interesi su joj regionalni i lokalni razvoj, kohezijska politika EU, regionalna politika Hrvatske, upravljanje razvojem,  ocjenjivanje razvojnih programa i politika i strateško planiranje razvoja. Objavljivala je radove u knjigama (uključujući za Palgrave Macmillan) te  znanstvene članke u hrvatskim i inozemnim časopisima te u London School of Economics Occasional Papers. Bila je angažirana i kao konzultant u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi u svojstvu glavnog stručnjaka i koordinatora projekata na nacionalnim i projektima podržanim od strane Europske komisije. Njeno profesionalno iskustvo, uz ostalo, uključuje i angažmane za tijela državne uprave na regionalnoj i nacionalnoj razini, za Europsku Komisiju, UNDP, Međunarodnu organizaciju za rad (ILO), Svjetsku Banku, OECD, British Know How Fund,  UN Economic Commission for Europe i  UK Department for International Development. Član je nekoliko profesionalnih udruženja, uključujući Network of London School of Economics on Decentralisation in South East Europe i European Regional Science Association (ERSA). Bila je član Radne grupe Regionalni razvoj i razvoj klastera  (Nacionalno Vijeće za konkurentnost); hrvatski predstavnik u evaluacijskom timu EU programa INTERREG IIIC te član Vladinog pregovaračkog tima s EU, Poglavlje: Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Bila je angažirana kao evaluator pretpristupnih programa PHARE, CARDS i IPA TAIB u Hrvatskoj za razdoblje 2005.-2011. te programa IPA u jugoistočnoj Europi za razdoblje 2007.-2012. Predavač je iz područja lokalnog i regionalnog razvoja i  kohezijske politike  na nekoliko specijalističkih i poslijediplomskih studija te je su voditeljica Sveučilišnog poslijediplomskog studija Priprema i provedba EU projekata  na Sveučilišta u Zagrebu.

Sanja Tišma ravnateljica je Instituta za razvoj i međunarodne odnose u Zagrebu. Unazad 20.-ak godina sudjeluje kao znanstvenica i stručnjak u provođenju projekata Europske komisije (OBNOVA, CARDS, PHARE, ISPA), Svjetske banke i UNDP-a u zemlji i inozemstvu. Područje njenog stručnog interesa uključuje strateško planiranje i upravljanje, javnu upravu i održivi razvoj. Osobito iskustvo posjeduje u izradi strateških planova te kao trener za izradu razvojnih strategija na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Vodila je izradu desetak strateških dokumenta poput novijih dokumenta Strategije razvoja Zagrebačkog Holdinga 2015.-2020., Razvojne strategije grada Zagreba, Strategije razvoja Grada Buzeta, Strategije razvoja Zavoda za zapošljavanj, itd. Također, evaluator je projekta i programa te ex-ante evaluator razvojnih strategija. Dr. sc. Sanja Tišma je predavač na kolegijima vezanim za projektni management i EU projekte na poslijediplomskim specijalističkim studijima na Ekonomskom fakultetu, Pravnom fakultetu, Fakultetu političkih znanosti i Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te trener za pripremu projekata financiranih sredstvima EU na poslovnom učilištu EXPERTA.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA

Seminar će se održati  25. i 26. rujna 2020. godine u Sveučilištu Libertas Trg J. F. Kennedya 6 b, Zagreb, Konferencijska dvorana

Programi cjeloživotnog obrazovanja

Libertas međunarodno sveučilište najstarije je privatno sveučilište u Hrvatskoj. Sveučilište se razvilo iz Visoke poslovne škole Libertas u Zagrebu i DIU Libertas međunarodnog sveučilišta u Zagrebu i Dubrovniku kao dvaju visokih učilišta koja su tijekom 2016. godine prerasla u sadašnju sveučilišnu instituciju. Libertas međunarodno sveučilište danas se sastoji od četiri fakulteta i Poslovne škole.

Nastava na Libertas međunarodnom sveučilištu izvodi se u Zagrebu, Dubrovniku i Kutini, s tim da se nastava u Dubrovniku izvodi na engleskom, a na ostalim lokacijama na hrvatskom jeziku.