BOŽICA BRKAN u pjesničkoj antologiji u redakciji T.M. Bilosnića

Božica Brkan

Božica Brkan (Okešinec, 1955.) književnica, novinarka, blogerica, urednica i nakladnica. Živi u Zagrebu. Proza i poezija nagrađivane su joj i objavljivane u časopisima, zbornicima i antologijama te prevođene više jezika. Uz druge, objavila je samostalne knjige: kajkavske pjesme Vetrenica ili obiteljska arheologija i novinske feljtone Enciklopedija špeceraja (1990.); roman Lift ili politička melodrama (1993.), zavičajnu čitanku Oblizeki – Moslavina za stolom (2006.), knjige pjesama Bilanca 2.0, odabrane ljubavne i ostale štokavske pjesme i To Toni – Molitva za tihu sućut te (2011.); pjesme pevcov korak / kajkavski osebušek za eu (nagrađena kao najbolja knjiga objavljena na kajkavskome 2012.), roman Rez / Leica-roman u 36 slika i Kajkavsku čitanku Božice Brkan (2012.) (pomoćno sredstvo u nastavi hrvatskoga jezika u svim srednjim školama); pjesmea obrubljivanje veronika rupca ili muka 2013. i roman Ledína (2014.); kratke priče Umrežena i kajkavske priče Život večni (2017.); pjesme Nemoj mi to govoriti (2019.); odabrane pjesme s Božicom Jelušić Gastrolatrija i roman Generalov sin, Srbin a Hrvat (2020.)

Božica Brkan

Vermut 

S pokojnim svojim prijateljem
jučer sam

u Corsu

pila vermut.
S limunom i s mnogo leda.

Punih pola sata.
Nikamo nije žurio:
Imao je vremena.

Dječak i javor

Postoji jedno drvo.
Tako kažu.
Ja ga vidjela nisam.
Krošnjato drvo.
S gnijezdom.
I s jajima ptičjim u gnijezdu nakljuvanim, toplim.
Tako kažu.
I izmedju listova da mu plodovi zriju.
A u lišću zeleni leptir.
I kažu još
da mu je korijen u zemlji zelen
i da je dubok
i da je širok
i da je žilav
da ga ni čovjek ni vrijeme iščupati ne mogu.
I kažu još da u dupljama sigurno
noću žmirkaju sove i lete
a danju do lišća pužu crvi.
I kažu da u stablu stotinu godova
raste.
I da je to stablo tajna.
Ja ga vidjela nisam.
Ja vidim samo javor.
I još: na njega dječak se penje.

Tomislav Marijan Bilosnić – Treća četvrt mjesečine
haljina za snove

moja haljina za snove
doslovce se raspada
rašiva se po švehu
razdvaja po svakoj niti
dvoji hoće li prije vodoravno ili okomito
kao u križaljci
skandinavki

moja haljina iz snova
odjednom se ne razlikuje od drugih mojih haljina
od spavaćice sa sitnim plavim ružicama
koju sam rasparala za pranje prozora
čarobniju od svake čarobne krpe
ili bluze koja je počela nestajati od lijevoga džepa
ponad srca baš banalno
otkucala je svoje

kad bih se nekad zavrtjela oko sebe
moja haljina za snove otvarala bi puni krug
svih 360 stupnjeva
starinski glokn rukave na puh i kragl posve preko ramenâ
dok sam se okretala sve dok mi se ne bi zavrtjelo
uvijala se oko mene kao u bečkom ili u engleskom valceru
uvježbanima za maturalni ples

moja haljina iz snova
mirisala je lavandom
mirisala je smiljem
mirisala je horizontom
čak i onime iza njega
prema šnitu iz burde
nije razmišljala o preklopu i brandu
diane von fürstenberg ili makar aleksandra dojčinović 
shop now

moja haljina za snove
porozna brižna nježna
sad najbolje čisti prozore na jugozapad
zagledane u oblake
i nebo kad ostakli u predvečerje
u tvoj dah
i punu mjesečinu

ich fahre das auto des jahres

gda se poputu navezem pa parkirališče na iblerovomu trgu
posedim kej na grobju
dečko mi pokuca po šajbe tam prek ima prosto mesto
zame če oču
velim čekam
nekoga

bog moj bog auta ne znam navesti ni den denes
a malomu bi samo rekla da se još nis zbudila
da još nis kavu popila da mi se ne dalo kuvati samo za se pak
nejde i nejde
nekakvu jamu zmislim
velim kak je ove auto fest širok nemrem vlesti
mali bi se nasmejal dejte meni kluče

gda bi popital kuliko bi rekla kej me pitaš kej god vuru
pripovedala bi gore vure i vure
ostavila bi mu za cigaretline
nemam sitne penez tobož

jemput sem mu odnesla i fajericu vw Volkswagen
ili tak nekej ne pametim več
bil je tomu tak vesel kej da je to bogzna kej
tam je moj stari delal
tu i tam bi rekel denes bum ja počastil
gda bi imel kakov lepi auto na čuvajnu rekel bi ste vidli
ovakov bum ja vozil
na šajbe poprečki je pisalo ich fahre das auto des jahres

potle sem maloga vidla pred gostijonum
z petoricum
preselili su ga sim sem si mislila
al su mondure bile soldačke šare
več je i v bosne zakuhalo o tom sem jih čula pripovedati
tak je pripovedal da me ne ni videl
na noga je imel tenesice kej da pazi aute

jel mesec jel dva potle sem vidla v novina celu stranu
žalosnic
z negvu sliku
nis opče mislila da bi mu tak bilo ime
a kak bi si i mislila

bog moj bog lefko je tebe odzgor gledeti
i ovo naše veliko bogečko parkirališče bole se vidi
se auto do auta auto do auta
jen drugoga rivaju zapiraju ni jen nikam nemre saki bi štel
bliže tebe stati
kak bum tu ja prešla kak se bum i kam navezla ni nazaj ne znam
kak spada

bog moj bog se si mislim da mi pritebe morti nebu najgorše
mesto dato
malomu bum pak kluče ostavila gda bu kakvo dobro mesto da me
priveze
morti pak veli denes bum ja počastil
ich fahre das auto des jahres

košula za na noč

se si mislim a nesem si mislila morala bi si kupiti nekej če za v bolnicu
če za silu ne dej bože
nigda ne znaš

imam te kojekakve spavačic i pidžami sekojake ne bi morala ni kupuvati
ima v jormaru još i kakve
i za po zime i za po letu

jene da te vtopliju druge da te ofriškaju
i od naj nešega atlesa i z širokemi špicami
i najteneše kej pavučina
i najmekše z pariza i z koječem kej ni ne znam kej je
i z kojekakve moje dobe i po kojekakve modi
če sem je de koji put preprala
nekej sem spravila i če mi se igda nuka narodi
najprosteše sem najprvo ponosila ne ne bilo šteta
nekej sem i podelila zdavala
bebidolki i kombinejov više neg za spati
a nesu bogme bile ni jeftine
da bi si čovjek mam vujne samo tak legel
a da jes sekej sem vujnemi speč mogla toga nasejnati
imam i te paretaste deteče plaftičev z medeki i z patulki
dva po dva mogla bi pripasati za jenu spavaču
to bi si bome i sama znala skrojiti i zešiti
al rajše spim v tomu komadu svojega torinskoga platna vu te svoje spavače
kej više ne za niš
ne ta spavača ni za niš a kam za spati

i velim gda pesmu napišem bome ju bum v stare krpe hitila i pišem i pišem i nikak da pesmu donapišem
prede se bu moja košula nočna sa razišla
naj se razide a kej je ja bum če mi pesma gotova ne

vujne mi je nekak najlepše leči i vujne mi se najlepše zdiči

morti kej ju je mater raznosila dogda je god mogla i kej ju ja nemrem nikak raznositi
ne da se i ne da
se bi si slekla i samo bi si to kej sejne lozno oblekla kej da nas je košula sparila

kej da je kej koža kej smo ju zajeno skrojile od jene amfučne dužine
širina za dužinu
širšeše neg dukše

i čez nu smo se dotikavale
i mej sobu
i mej životom i mej smrtju
a senak sem pak čera dela prat i sušit
košulu nočnu kej sem slekla predečerom
i pak si ju bum čistu oblekla z velkoga popeglanu (tek tulko da je

ionak se bu na postele mam zgržvala)
tu krpu loznu kej samo kej se ne raspuzne
v niš
očice su je bogtepitaj gda krenule i odzgor i odzdol i gdegde su se vlovile poprav v veliku luknu
i da ju ne slečem tu i tam kej bi ju poprati
kej bi ja vidla te lukne na pleča
i kak su saki put se vekše i vekše

saki dan z sakem prajnem peri deri i niti je se mejne konec se je je i na rukave puščal
i rub se je prek odrubil
okolo na okolo malo fali

morti je a morti si ja samo zamišlam kak je poprav videti da je košula z plavem bila zarublena
i okoli vrata i oko rukavov
da je negda i na satlinu imela i špičice

plavkaste kak su i te
cveteki i listeki jel tufnice kej jim farbu da baš i očeš više nemreš potre ti
(da sem ju ja kupuvala sebe bila bi lila rozasta morti i žuta
i da je prišita bila bi pocigana
prek sera skorom bela
belina kej mraz kej sejna kej ti spati ne da kej je mesec nalejal)

i same mi je videti
da ne neg za hititi
a neče mi ju se nekak još prek othititi
zanavek
a kej bi žnu
nit nema vujne kej pošteno za pokrpati
a kamoli za prekrojiti
ne ni za stare krpe da bi si tepihe zetkala
jel da bi jobluke žnu pral vuz tulike čarobne krpe i krpičke ma ni za spirilek
pod prsti se ne vidi niš nek krpica tak tenka da
nemreš znati više jel to bil paret jel lajnen
kej isto cvete plavkasto

od matere sem ju donesla več su vu se kej i mater stišnenu (sa je prešla širom
da mi je komej do spod kolena)
je ostala

tak
da ne več ne treba
kej zmijsku košulicu ju je zgulila
kej da se je preslekla v drugo agregatno stajne a da nes ni znala gda
ne znala kej bi žnu kak i z kožu (i ona je več bila prek zviš mogel si črez nu videti)
nes ni ja znala kej bi žnu
al dišala mi je na mater gda ni mater več po sebe dišala ne šteta mi ju bilo hititi i tak odepranu nit po nit
a morti bi i matere (če i ne bi zeznala) bilo žal da sem ju samo tak hitila
pak kej bum žnu neg sem ju na se natukla
dogda se ne dodere
ne dugo

če ne toga bilo ni v nejne ni v moje mladosti
kej da smo na nekvomu pidžama partyju
kej da nas je ona za to sparila
nigda si ni gda me je nosila mater moja i ja nesmo bile bližeše neg prek te naše košule

če nigda po noči

negda nanegda si mislim kak sem si čez tu spavaču bližeša z materju neg igda
gda me je i nosila
da bi nam to platna amfučnoga bilo

i materina i moja
kej jena koža
čez koju se moremo napipati mej sobu mej životom i smrtju

al sejeno gda si ležem
če se več nemrem samo z sejnami pokriti
(sejne samo negda poprav nesu dost
čovek celi sprezime)
najmilneše mi je zaspati vu te svoje košule nočne nasebe
kej z onu spavaču z divje šipkovače
kej mi je maličke mater metala pod vankuš
kej da je se to več negda negde bilo
kej da je v pesme moje od navek gda ju još ni napisala nes kej da sem imela več tu zmučenu spavaču
i kej da sem se preslekla
(za sejne mi samo tu i tam sfali)
ne ta spavača ni za niš a kam za spati
i velim gda pesmu napišem
bome ju bum v stare krpe v smetje za kej bilo
za reciklažu hitila
i pišem i pišem i nikak pesmu dopisati
prede se bu moja košula za na noč sa razišla
naj se razide znam da se bu razišla
al kej je ja bum
če mi pesma gotova ne
da me ne sram
da se ne znam zakej mrtvika mora v mešno obleči
i gda bi si mogla zebirati
bi si bome tu svoju niškoristi košulu za na noč i za one svet pripravila
(nigda nemreš znati)
kej kakvu kurticu t-short ajmpideklin z plave listeki i z plave cveteki

potočnica zvončeki zumbuli jorgovani vergismajniht dalo bi se čoveku i lepo zaspati i lepo spati
a kuliko mi je znati ima se bome spati i kej

nemoj mi to govoriti

zagledane smo nas dvije nizbrdo
horizont horizont horizont
sve dolje do bosne nalegla nedjelja popodne sunce
pomalo ljeto
hladujemo
mljackaš kolačiće jedan za drugim
život ti je posve sladak
a ja pijuckam kavu bez šećera iz domskoga automata
vesela što se danas ni na što ne žališ i što te ništa ne boli
ni ne boli
i ravna nam bosna

htjela bih misliti kako i ti vidiš tu nedjelju popodne sunce
pomalo ljeto 
jer ma što ja rekla ni na što se ne buniš
kej ti to opče govorim
kej ti to idem i govorit
ma da mi i jednom kažeš nemoj mi to govoriti
nemoj mi to ni govoriti
naj
prekapam po sjećanjima
(ormare sam već pošteno prekopola)  
što bih ti to još mogla reći a da nisam
a da se ne složimo
dohvatimo strasno
ako ni zbog čega da pobistrimo misli
i da mi ti kažeš svadljivo bespogovorno
nemoj mi to ni govoriti
a ja ti govorim baš govorim uporno nezaustavljivo
riječ riječi rečenice rečenice cijela sintaksa

ništa mi ne bi bilo milije nego da izgovorim šlagvort
koja bi uznemirio nedjelju popodne sunce pomalo ljeto

da mi opet priprijetiš nemoj mi to govoriti

nemoj mi to ni govoriti
naj

nekad bismo se toliko sporile
sve dok se ne bismo rasplakale

katkad jedna katkad druga katkad obje 

ne znam više o čemu i zbog čega bismo smo se pokeckale
dograbile
do večeri ne bismo progovorile ni jedna drugoj
a ni sebi
ne znam više ni što si tvrdila ti

a što sam tvrdila ja
ni koja je prva počela
em nesi dete dej si dopovedati
da barem mogu dohvatiti koju od tih riječi
da ne gledaš kroza me

kao are you talking to me 
da ne budeš ravnodušna i prema ravnodušju
da ti nije sve tako ravno prek do bosne
i mirna bosna
fort jeno te jeno
sad se samo rasplačem ja
poslije

kao da sam ja tebi mama kako me sve češće predstavljaš ljudima koji nas obje znaju

reč kej je ne

veli mudri profesor kak v mojemi teksti
nigde ne ljubavi
se je lepo sprečital i nigde niš
nigde ne ljubav

a kej nes cele knige spisala o tomu
samo o tomu

je da ne bi znala povedati kak se ljubav veli
ta mi reč nekak fali
v moje kekavice ni v stareše ni v mlajše kulko ja znam
ni ne reči ljubav
za niš
ni za ljubav

ljubav se prinas tak ne govoriopče se nikak ne veli
za niš
ni za niš

al je imeti rad imeti rada koga bi se moglo povedati
voleti nekoga i nekej voleti se z kem
zeti se z kem
pobeči z kem i pobeči od koga
i skurvati se z kem i prekurvati se
prejti od koga
i da su se dečki i muži potukli radi žen
i da se je nekoja obesila jel hitila pod vlak kej si je nejni drugu našel
a on nastrelal i nu i sebe
jel neko očel prek v austaliju jel v ameriku
da bi od nekoga od svoje nesreče čim dale pobegel
a de buš pobegel od sebe samoga
kej to neče povedati kulko se je i prinas imelo rada
če se volenka i ne tancala tak gusto
(a denes su ju več bogme i si zaboraveli)
kej se zato mejne imaju rad

Tomislav Marijan Bilosnić – Pleter
sve passent

one su bile tako elegantne
trendovski u crnom
lagane ljetne haljine
male crne
bluze dugih rukava i kostimići
s iznenađujućim accessoiresom
satovima prstenjem ogrlicama
naočalama torbicama remenjem
gucci yves saint laurent dolce & gabbana
navodno i john ford
i versace izgovoren na american english
štikle i sandale one visoke čizme otvorenih prstiju kao japanke
modna poslastica
meni izgleda kao vivienne westwood
i frizurama svježim
frizerke su uz cvjećare imale ispunjen schedule
muškarci su odjenuli brioni gucci
plave košulje ručno šivane
najfinije kravate brendirane svilene
i jedan porsche cayenne
parkiran gotovo u dvorani tuge među cvijećem
crni dakako
sve pasent

ta moja kej pesma

če bi me baš ko iskal                     
ja bi i nemu napisala
pesmu
mam
a ovak ju sebe spisavlem
kak si i jesti zemem
gda sem gladna
tak se i z pesmu bavim
i tak mi je od ne tesno
kej da sem z velikem detetom noseča
(i kej da nosim visoko
jeni veliju dečka a jeni curu sejeno samo da je zdravo)
i da nemre z mene ziti
(kak i gda sem svojega ivca maloga na svet davala van)
a nemaš ni babicu de zeti da te sporodi
ni cajn v kej bi dete poprijela

bojim se i pomeknuti a kamoli plača pustiti
samo si mislim da se pesma ne bi zadušila
vumene
tu nikakov ni te drip ni vakuum ni epiduralna ni carski
nemreju pomoči
a ni rasporiti drobec nemreš 
ni z srpom ni z mačom
ležeše bi si srce zvadila
ta kej pesma ne samo v jenem je mojem delu
v sakomu je po malo
nemreš ju kak spada nigde napipati
de su je nogice de su je rukice de je je glas
valda onda tak i boli i preboli
kej ne znam kej
duša morti al i ona retko
dete kej se oče zroditi te boli i znaš da bu bolelo
čim je vu te vlezlo mora ziti van
(ne to kej gda oče prejti z ovoga sveta
kej bi rekel moj jotec z kožu v zemlu)
a pesma
nit znaš kak si je se zadobavila
de bog dragi bi morti znal
nekak je više potajna
kej bolest
kej sramota
kej nekakov grdi truc
kej smrtna muka kej te su v jen švic natira
i sejeno ti je če se buš drla če neš
ne je neg jel ziti jel ne
jel je dati život
jel je dati i svoj

a i gda komej negda nanegda zide ne bu se bečala da bi si sape zela
neg da ju je čuti bole
bole čuti

najemput je tak tu i gledi te kej da z tobu nema čistom niš

Božica Brkan (Foto: MIljenko Brezak)

BOŽICA BRKAN u pjesničkoj antologiji u redakciji T. M. Bilosnića