Crni ciklus Mladena Žunjića

Boja je svakako temeljni element cjelokupnog opusa suvremenog hrvatskog likovnog umjetnika Mladena Žunjića, autora niza zanimljivih, izazovnih ciklusa u ulju i akrilu na platnima velikog formata

Miroslav Pelikan

Njegova kontinuirana istraživanja različitih kolorističkih mogućnosti i dosega u kombinaciji sa tajanstvenim svijetom formi, ovala najčešće, donose značajan rezultat u realizaciji niza ciklusa.

Ne zaboravimo spomenuti kako na pojedinim slikama Mladena Žunjića dominira obično jedna boja i njoj je sve podređeno, cjeloviti stvarno nestvarni život unutar toga volumena.

Ovoga se puta slikar odlučio za crnu boju i njezinu uvjerljivu dominantnost.

Crni ciklus broji više slika u akrilu na velikom formatu, uglavnom oko 100 cm.

Dio je slika posvećen fluktuirajućim površinama boje,koje se poput tektonskih ploča konstantno dodiruju, mijenjajući strukturu.

Drugi je pak dio ovoga ciklusa označen nazočnošću jata očiju, koje nas promatraju iz dubine slike, iznad gibajućih površina. To su opominjući pogledi.

Čudesni svijet motiva Mladena Žunjića i ovoga puta progovora o našim doživljavanjima i odnosima, s drugima ali i sa svijetom, u cjelini.

Žunjić traži harmoniju svijeta ili u svijetu, služeći se svojim slikama kao kartama iz drevnih atlasa, a one vode do tih misterioznih obala.