Gloria Sellan u Alvoni

Sellan instalaciju kreira u prostoru na način da izgled cjeline ovisi o rasporedu njezinih individualnih dijelova / okvira

Ovogodišnja, koronom obilježena izložbena sezona Galerije Alvona otvorena je 10. srpnja izložbom PROSTORI / SPACES autorice Glorie Sellan. Interesantna prostorna instalacija čija je kompozicijska struktura uvjetovana postavom i kontekstom smještaja popraćena je projekcijom video rada istog naziva. Autorica ujedno potpisuje sve segmente i sadržaje video rada, vizualne i glazbene, što je bilo pravo otkriće stvaralaštva ove mlade, samozatajne, multitalentirane umjetnice koja je ujedno suradnik i dobar duh labinske Gradske galerije i Mediteranskog kiparskog simpozija na Dubrovi, nezaobilazna, nenametljiva i sveprisutna.

Prateći sve preporuka Stožera CZ RH brojna publika i  prijatelji popratili su premijerno predstavljanje Glorie Sellan ovim kompleksnim samostalnim projektom kojim je pokazala svu raskoš svog talenta. Prostornu instalaciju pomno je panirala i prilagodila prostornim gabaritima te je ona u Alvoni poprimila sasvim nove vizure.

Nadežda Elezović govoreći o ovom mobilnom projektu:  „Sellan instalaciju kreira u prostoru na način da izgled cjeline ovisi o rasporedu njezinih individualnih dijelova / okvira. Time rad na različitim izložbenim prezentacijama može poprimati sasvim drukčije prostorne i kompozicijske odnose, odnosno svakim novim kompozicijskim rasporedom instalacija se iznova kontekstualizira. S druge strane, koloristički efekti aplicirani na transparentnu crnu draperiju (til) otkrivaju umjetnički sadržaj instalacije, usmjeren na istraživanje efekata vizualno perceptivnih relacionih pojavnosti. Namjera je stvaranje optičke senzacije u pogledu gledatelja, korištenjem jednostavnih materijala te posredstvom kolorističkih efekata, nastalih uslojavanjem boje na transparentnoj površini materije.”

Gloria Sellan rođena je 1984. godine u Puli. Nakon završene jezične gimnazije u Labinu te dvogodišnjeg boravka u Veneciji na studiju arhitekture, 2005. upisuje preddiplomski studij likovne pedagogije na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Studij završava 2009., a posljednji semestar provodi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Trstu, na studiju DAMS (Discipline di arti, musica e spettacolo). Iste godine na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci upisuje i diplomski studij, na kojem se usavršava u području tradicionalne i računalne grafke te 2011. stječe titulu Magistra likovne pedagogije.

Izlaže od 2005. godine, a do sada je svoje radove predstavila na nekoliko samostalnih i više od 40 skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Bavi se prvenstveno grafikom, a u svojim radovima često koristi video projekcije i animacije koje postavlja u prostorne instalacije.

Koautorica je nekoliko performansa te scenografija za predstave i glazbene video spotove.

Od 2017. godine članica je HUIU (Hrvatskog udruženja interdisciplinarnih umjetnika).

Izložba PROSTORI / SPACES može se razgledati do 31.7.2020.

Izložbeni program Galerije Alvona 2020. podupiru Grad Labin i Istarska Županija.

Alis Šaina

NOVO