U doba koronavirusa – O BILOSNIĆU U AUSTRIJI, RUMUNJSKOJ I SRBIJI

Samoizolaciju u doba korona virusa, kao i mnogi drugi umjetnici, tako je i književnik i slikar Tomislav Marijan Bilosnić iskoristio za umjetničku samoizolaciju stvarajući nova djela. U tome smislu ovaj je autor ovih dana, u nekoliko međunarodnih časopisa, najavio svoju novu umjetničku produkciju

U višejezičnoj reviji Pannonisches Blatt / Pannon Lap / Panonski list br. 4b/2020. godinu, koja izlazi u Güttenbachu u Austriji, a koju uređuje dr. Robert Hajszan Panonski, na više stranica tiskan je ciklus pjesama „Toledo vez“ iz Bilosnićeve zbirke Naranče Federica Garcie Lorce, koja je uvrštena u Program kulturnog razvitka RH za 2020. godinu, pa je autoru u tome smislu i dodijeljena potpora Ministarstva kulture za poticanje kulturnoga stvaralaštva.  Isti ciklus pjesama prethodno je objavio i portal Društva hrvatskih književnika u svom projektu Književnici na mreži pokrenutom u doba pandemije korona virusa. U oba slučaja, pjesnički ciklus ilustriran je s Bilosnićevim fotografijama iz Toleda u Španjolskoj.

Rumunjski, također, višejezični časopis Orizont Literar Contrmporan, u kontinuitetu nastavlja s poklanjanjem pažnje stvaralaštvu ovog hrvatskog umjetnika. Časopis koji se tiska u Iaşi, a uređuje ga poznati rumunjski književnik Daniel Dragomirescu, u broju 1(75) za siječanj-veljaču 2020. godine objavljuje Bilosnićeve pjesme iz pjesničke zbirke Odisej . Pjesme se objavljuju na hrvatskom, rumunjskom, francuskom i njemačkom jeziku. Kako je ovaj časopis i u ranijim brojevima donosio  pjesme iz istoimene zbirke, ovo je zapravo nastavak objavljivanja tog pjesničkog ciklusa ovog autora. Za napomenuti je kako je isti časopis prošle 2019. godine objavio i Bilosnićevu zbirku Odisej u četverojezičnom izdanju. Pjesme na francuski prevela je ugledna francuska pjesnikinja mlađe generacije Noëlle Arnoult, na njemački prevoditeljica Ute Karlavaris – Bremer, a rumunjski  Monica Dragomirescu.

Interes za Bilosnićevo stvaralaštvo pokazali su i časopisi u Srbiji. Časopis za književnost, umjetnost, kulturu  i bibliotekarstvo Bibliopis br. 15-16. za ožujak 2020. godine, u izdanju Biblioteke Negotin u Negotinu, a kojega uređuje poznati srpski pjesnik Vlasta Mladenović,  piše o kultnoj  Bilosnićevoj zbirci pjesama Tigar. Riječ je o eseju američkog znanstvenika i kritičara John Taylora, jednog od najvećih američkih autoriteta za europsku poeziju. Taylor pišući o Bilosnićevom Tigru ističe kako bi nad ovim djelom doista trebalo meditirati i raspravljati. Časopis Bibliopis u prethodnom je broju donio i ciklus pjesama iz Bilosnićeve zbirke Havana blues

Uskoro se očekuje i objavljivanje eseja David Cortés Cabán na hrvatskom jeziku u prijevodu dr. Željke Lovrenčić. David Cortés Cabán, književnik iz Kostarike, sveučilišnog profesora u New Yorka, ističe kako je Tigar Tomislava Marijana Bilosnića, prije svega, duboka poezija.

Sa Servantesom u Toledu