NEKA SJAJI SUNCE SVIMA – CJELOVEČERNJI PLESNI KONCERT ANSAMBLA LADO / POGLEDAJTE 2. DIO!

Gledajte koncerte Ansambla LADO iz vlastitog doma!
Iako ništa ne može zamijeniti izravan kontakt umjetnika i publike, Ansambl LADO i dalje ostaje povezan s ljubiteljima tradicijske umjetnosti tijekom trajanja pandemije koronavirusa.

U godini u kojoj obilježava 70. obljetnicu svog umjetničkog djelovanja Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO pripremio je dvosatni program sastavljen od 16 plesnih i glazbenih brojeva i folklornih običaja Hrvata koji stoljećama žive u iseljeništvu.

Koncert je snimljen u Varaždinu na otvorenju međunarodnog folklornog festivala Folklofonija 13. rujna 2019. godine.

Popis točaka drugog dijela koncerta:

Kolovođo diko naša 00:02
Pjesme i plesovi Hrvata iz Boke kotorske (Crna Gora)
Koreografija: Andrija Ivančan
Glazbena obrada: Marijan Makar

Igranka 07:52
Pjesme i plesovi Bačkog Brega (Vojvodina)
Koreografija: Hrvoje Vlašec
Glazbena obrada: Marko First

Na Hati 14:12
Pjesme i plesovi sjevernog Gradišća (Austrija)
Koreografija: dr. sc. Ivan Ivančan
Glazbena obrada: Marijan Makar

Gradišćanske jačke 21:13
Pjesme (Austrija)
Scenski postav: Stjepan Perko
Glazbena obrada: Marijan Makar

Preko Drave 24:02
Pjesme i plesovi podravskih Hrvata (Mađarska)
Koreografija: Ivan A. Ivančan
Glazbena obrada: Marijan Makar

Oj divojka rodna 29:15
Pjesme moliških Hrvata (Italija)
Scenski postav: Stjepan Perko
Glazbena obrada: Marijan Makar

Prid pendžerom 32:54
Pjesme Hrvata iz Bačke (Vojvodina, Srbija)
Glazbena obrada: Pere Ištvančić

Subotičke razglednice 40:02
Fragmenti običaja bačkih Hrvata (Vojvodina, Srbija)
Koreografija: Andrija Ivančan
Glazbena obrada: Marijan Makar

Pogledajte 2. dio koncerta!
Neka sjaji sunce svima – cjelovečernji plesni koncert ansmabla LADO

Livija Zgurić