BAJKOVITA HRVATSKA – DOLINA NERETVE

Dolina Neretve je jedan od najljepših i najslikovitijih krajeva naše domovine, jedina je hrvatska delta i sadrži najveće i najvrjednije ostatke sredozemnih močvara na istočno jadranskoj obali i jedno je od malobrojnih takvih područja preostalih u Europi

Cijeli prostor delte predviđen je za zaštitu u kategoriji parka prirode. Od nekadašnjih dvanaest rukavaca, koji su se granali deltom, nakon opsežnih melioracija danas su preostala četiri. Nestao je dio pripadajućih močvarnih prostora, jezera i lagune,ali na tom kultiviranome području očuvani su rascjepkani ostaci negdašnje jedinstvene mediteranske močvare. Pet lokaliteta, u ukupnoj površini od 1.620 ha, zaštićeno je u kategorijama ornitološkoga rezervata. opgmataga.hr

Gerd Altmann • Pixabay