P. Pavlović – GOSPA BRZE POMOĆI

Umjesto koronavirusa

U posvemašnjoj tmici koja tamni ljudske vidike
plaminjaju svijeće vjere, nade i ljubavi koje nikada
ne smijemo trnuti. Čovjek, svojom slobodnom voljom,
(zlo)rabi mogućnosti koje mu Gospod na dobro pruža.
Svoj ego pojedinci žele kruniti božanskim ovlastima.
Kakva obmana!? No, ima divna nebeska svjetlost
(Žena s najmoćnim zagovorom) koja, umjesto pošasti
koronavirusa, može sve bijede i tame na zemlji pretvoriti
u sionsku svjetlost.

GOSPA BRZE POMOĆI

Ljubav cijelna zarjem krijesi
Vidik nade, lice raja
U srcu se smjerno riječi
Nebo tihih proplamsaja

Tažiš trpnje, brišeš suze
Zvijezdo spasa sred te noći
Teškog grijeha driješi uze
Vijek nam budi na pomoći

Kušnja teče srhom riječi
Getsemanska ura bije
Plam ljubavi dušu liječi
Čašu boli tijelo pije

Zlatna zvijezdo, Majko sveta
Čežnjo duše, Djevo čista
Ti nas vodi stazam svjetla
U zagrljaj kralja Krista

Tažiš trpnje, brišeš suze
Svjetlo spasa sred te noći
Teškog grijeha driješi uze
Vijek nam budi na pomoći

Pero Pavlović

foto KOLA

Miroslava Chrienova • Ashford/United Kingdom • Pixabay