LITERAT – REVIJA ZA KNJIŽEVNOST I PUBLICISTIKU 8 / Pročitajte!

LITERAT revija za književnost i publicistiku broj 9 godina 8. Dubrovnik, studeni 2018. godine
Izdavač Društvo dubrovačkih pisaca Svetog križa 8, Dubrovnik www.dupisci.hr
Za izdavača Boris Njavro
Uredništvo Boris Njavro (izvršni urednik), Ivana Lovrić Jović, Davor Mojaš, Vinko Rožić

Pročitaj reviju!

Grafičko oblikovanje Nedim Meco ▪ MEC DIZAJN Ulica Svetog križa 3, Dubrovnik nmeco@hotmail.com
Oblikovanje korica Nora Mojaš
Tisak STEGA TISAK, Zagreb
Naklada: 300 primjeraka
ISSN 1847-7593

Gerd Altmann • Pixabay