Darko Polšek – Zapisi iz treće kulture / Pročitaj knjigu!

Zapisi iz treće kulture Darka Polšeka popularne su refleksije o ekonomiji, politici, demokraciji, kulturi, znanosti, sadašnjem i budućem stanju društava, o djelima istaknutijih suvremenih mislilaca – Davida Landesa, Antonia Damasia, Danieta Golemana, Carla Sagana, Davida Stovea, Johna Horgana, Michaela i Thomasa Friedmana, Imre Lakatosa, Francisa Fukuyame, Paula Grossa, Normana Levitta, Karla Poppera, Petera Sallowaya, Olivera Sacksa, Jeremvja Rifkina, Jareda Diamonda i drugih autora, pripadnika tzv. “treće kulture”

Pročitaj knjigu!

Treća kultura je kultura koja pomiruje “prvu”, popularno-književnu i društvenjačku, i “drugu”, suhu, apstraktnu, nejasnu i manje popularnu “prirodnjačku”. Na tragu spomenutih autora, Polšek obrađuje brojne teme – bogatstvo naroda, liberalnu politiku, gensku tehnologiju, trgovinu organima, kalendar, siromaštvo, korupciju, demografiju, znanstvene psine, animalni magnetizam, umjetnu inteligenciju… Osim kao ilustraciju mozaika ideja i znanstvenih sudbina, knjigu je moguće čitati i kao intelektualni dnevnik. U Zapisima iz treće kulture kompendij tuđih ideja postao je dijelom autorova intelektualna autobiografija.

Darko Polšek

Sociolog i filozof, rođen 1960. u Zagrebu. Predaje na Studiju antropologije na Filozofskome fakultetu i viši je znanstveni suradnik Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Bio je Fulbrightov stipendist, stipendist DAAD-a u Heidelbergu, OAD-a u Grazu i St. Catherine’s Collegea u Oxfordu. Bio je organizator seminara o Karlu Popperu i Friedrichu Hayeku na Central European University u Budimpešti. Voditelj je međunarodnoga poslijediplomskoga seminara Sociology of the Sciences na IUC-u u Dubrovniku od 1995. i pročelnik Odjela za sociologiju Matice hrvatske. Bio je pomoćnik ministra znanosti (2000.-2001.). Autor je više samostalnih knjiga, kao što su znanstvenopopularne knjige Rađanje nacije i Zapisi iz treće kulture, te filozofske knjige Pokušaji i pogreške (o Karlu Popperu), Peta Kantova antinomija (o “edinburškoj školi” u sociologiji znanosti) i Aporije realnoga (o Nicolaiu Hartmannu). Bio je i urednik sljedećih knjiga: SociobiologijaDruštveni značaj genske tehnologije (u suradnji s Krešimirom Pavelićem), Sociologija znanstvene spoznajeVidljiva i nevidljiva akademija i Evolucija društvenosti (u suradnji s Josipom Hrgovićem).

autor elektronickeknjige.com