25 telefonskih linija za psihološku pomoć u Hrvatskoj

Hrvatska psihološka komora je u suradnji s Hrvatskim psihološkim društvom i županijskim društvima psihologa uspostavila je Mrežu telefonskih linija HPK i HPD-a u Republici Hrvatskoj na kojima će 24 sata biti dostupni psiholozi radi pružanja psihološkog savjetovanja i terapijskih intervencija

Telefonske linije namijenjene  su svim osobama kojima je potrebna pomoć i podrška u nošenju s epidemijom COVID-19 neovisno o činjenici jesu li oboljeli, ugroženi, nalaze li se u karanteni ili izolaciji ili postoje drugi razlozi radi kojih im je potrebna psihološka podrška. Jednako tako, linije su dostupne i svim našim građanima koji su pogođeni razornim potresom

U tu svrhu Hrvatska psihološka komora je organizirala je psihologe volontere koji će pružati psihološku pomoć građanima putem telefonskih linija raspoređenih u svim županijama u Republici Hrvatskoj, od čega je ukupno 5 telefonskih linija namijenjeno za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Mreža je u funkciji tijekom 24 sata (25 telefonskih linija). 

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO “DR. ANDRIJA ŠTAMPAR”

U ovom smo trenutku usred zdravstvene krize u kojoj je upravljanje psihološkom i psihosocijalnom dobrobiti jednako važno, kao i upravljanje fizičkim zdravljem. Razgovor sa stručnom osobom mnogima pomaže. Savjeti psihologa, psihoterapeuta i preporuke psihijatara u ovakvoj kriznoj situaciji mogu olakšati situaciju i smanjiti razinu tjeskobe.

Telefonski brojevi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”; svakodnevno od 08 do 22  sata (vezano za COVID-19 i POTRES):
01 6468 334, 01 6468 335, 01 6468 337, 01 6468 338, 01 2991 356, 01 4696 276, 01 4696 107, 01 4696 297
Više na službenoj stranici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”

POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA 

Kako se suočiti s traumatskim iskustvom potresa? Kako si možemo pomoći? Što može odmoći? 

Brojne važnije informacije o podršci i pomoći djeci i roditeljima, te stručnjacima objavila je Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. Više o smjernicama za roditelje: “Potres – kako si možemo pomoći?” možete vidjeti ovdje 

EDUKACIJSKO – REHABILITACIJSKI FAKULTET 

Na temelju potreba iskazanih od strane brojnih roditelja i skrbnika te svjesni izazova s kojima se svi suočavamo u ovim izvanrednim okolnostima, Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet, Centar za rehabilitaciju pripremio je materijal “Kako biti podrška djetetu u nošenju sa strahom od potresa?”. Kako-podržati-dijete-u-nošenju-sa-strahom-od-potresa_Odgojno-savjetovalište_ERFi. Izvor: radio101.hr

Gerd Altmann • Pixabay