Za nama je prvi mjesec suočavanja s epidemijom COVID 19 virusa u našoj županiji. Odlučio sam napisati ovaj članak jer je za provođenje svih mjera i održavanje povjerenja u sustav važno da građani imaju pravodobnu i vjerodostojnu informaciju. Samo na taj način će se mjere koje donose Nacionalni krizni stožer do lokalnih stožera i zdravstvenog sustava provoditi uspješno.

Do sada su stanovnici naše županije bili redovito informirani o svim mjerama poduzetim u cilju kontrole i ograničavanja epidemije u javnom sektoru. Stanovnike je važno upoznati i s konkretnim akcijama i planovima koje je Opća bolnica Pula provela. Sve provedive mjere i akcije koje su uslijedile vodile su se naputcima Nacionalnog i Županijskog stožera, Ministarstava i struke, a sve u svrhu osiguranja zdravstvene zaštite stanovništva naše županije.

Zbrinjavanje drugih oboljenja

Ne smijemo zaboraviti da je, iako je u fokusu javnosti epidemija COVID 19 virusom, bolnica morala osigurati i zbrinjavanje drugih oboljenja, pogotovo hitnih stanja nevezanih uz COVID 19 virus. Vodilo nas je iskustvo zemalja koje je ova epidemija pogodila u razmjerima koje nitko u početku nije mogao sagledati. Između ostalog, zbog blizine Italije koja je s Istarskom županijom u tijesnom migracijskom kontaktu, shvatili smo da je potrebno poduzeti izvanredne mjere i reorganizirati naš bolnički sustav kako bi mogao odgovoriti na situaciju koja je bila pred nama.

Bolničko povjerenstvo za intrahospitalne infekcije na svojoj izvanrednoj sjednici još 31.1.2020. razradilo je strategiju djelovanja i organizaciju bolnice u periodu epidemije koji je nedvojbeno bio pred nama. Postavili smo nekoliko temeljnih postulata koji su nas vodili u daljnjim akcijama. Organizirali smo bolnički stožer za krizne situacije u kojemu su u timskom radu podijeljeni zadaci i odgovornosti za provođenje zaključaka prema struci, tehničkim zahtjevima, organizaciji. Osnovni pravci djelovanja podijeljeni su u nekoliko faza.

Prva i najvažnija bila je osigurati kapacitete za prijem oboljelih od COVID 19 virusa na izdvojeno adekvatno mjesto, kako bi zaštitili ranjivu skupinu bolesnika. Odjel za infektologiju, „zarazni odjel“, građen je po svim epidemiološkim postulatima pa smo ocijenili da je svojim kapacitetima adekvatan za zbrinjavanje prve linije priljeva oboljelih. Na taj način dobili smo na vremenu i stvorili preduvjete za reorganizaciju ostatka bolničkih kapaciteta za sljedeće faze epidemije i tako osigurali istovremeno pružanje nužnih i hitnih medicinskih postupaka svim bolesnicima. Paralelno s tim procesom provodili smo edukaciju našeg osoblja o korištenju zaštitnih sredstava, procjeni i poštivanju protuepidemijskih mjera, ne samo na odjelima za koje se očekivalo da će prvi biti u kontaktnu s oboljelim, nego što većeg broja zaposlenika.

Dio tima bolničkog stožera upućen je promptno u Kliniku za infektivne bolest „Dr. Fran Mihaljević“ kako bi se na najmjerodavnijem mjestu upoznali s organizacijom rada, mogućim propustima i svim drugim organizacijskim i stručnim problemima na koje bi mogli naići. Nakon toga su na odjelima organizirane radionice i prenesena stečena znanja.

glasistre.hr