Skip to content

Mene čuva mali anđeo

Sabine du Mesnil, Gemma Roman

Bog te toliko voli da ti je dao anđela. Taj anđeo je tvoj, samo tvoj. Tvoj je anđeo tu, uz tebe, od onoga radosnog dana kada si se rodio. I uvijek će ostati uz tebe!