Skip to content

Izložba plakata Martine Kač Nemanič u galeriji Zadart

Dizajnerica Martina Kač Nemanič izlaže plakate kao djelić autorskog opusa u zadarskoj galeriji Zadart, Kovačka 3

U galeriji je izbor sjajno promišljenih radova ove svjetski nagrađivane autorice koji se tematski bave različitim problemima. Vizualno su interpretirana raznovrsna društvena pitanja počevši od globalizacije, kulture, tolerancije, jednakosti, do užih tema kao što su obitelj, školovanje, zdravlje ili pojedinac.

Dizajnerica je izgradila prepoznatljiv likovni rukopis kroz konceptualnu osmišljenost plakatnih cjelina kao niz minimalističkih rješenja, nadasve promišljenih i duhovitih. Prvo što se uočava jest svedenost ideje na bit problema. Bez suvišnog, autorica je prikazala srž teme te se njezina oštrina izraza može direktno dovesti u vezu s razmišljanjem Rudolfa Arnheima i s njegovom tezom da je dobra forma ona koja izražava bit, sadržaj, tj. funkciju.

U plakatima je korišten ikonički izraz, jednostavna ilustracija i tipografija, ali i brojni kontrasti. Plakati ostvaruju srazove pozadine i forme, velikih i malih cjelina, punog i praznog, kontraste svjetla i tame, toplih i hladnih boja, boje i neboje. U iznošenju idejnog rješenja unutar prazne površine na zanimljivo odabranim pozicijama optički su određena težišta unutar formata koja stvaraju fokuse privlačenja gledateljevog oka. Kontrastima su ostvareni ritam i dinamika te je dobivena pažnja promatrača.

Rješenja ove autorice intrigiraju jer su duhovito osmišljena, inteligentno su autorski interpretirane teme te se plakati trebaju pomno iščitavati, jer iza svakoga stoji dobro promišljena ideja koja poziva na razmišljanje. Ponekad potiče osmijeh, ponekad zabrinutost ili zbunjenost i intrigira promatrača.

Takav intelektualni pristup osmišljavanja plakata dizajn čini privlačnom djelatnošću čak i onima koje možda dizajn ne zanima ili ne razumiju teme, ne znaju dovoljno o svemu, no to je snaga iskazane autorske invencije i kreativnosti M. K. N.

Njezina uvjerljivost kao autorice je velika sposobnost, umijeće, iskazani talent za djelatnost.

No, najveći uspjeh i ono najbolje što je prikazala jest plakat koji nije samo djelić grafičkog vizualnog svijeta i potrebe za oglašavanjem, već je dizajn kao umjetnost.

dr. art. Vanda Jurković