SEMINAR – UMIJEĆE PREGOVARANJA

Sveučilište Libertas i Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld organiziraju dvodnevni seminar: UMIJEĆE PREGOVARANJA koji će se usredotočiti i odgovoriti na sljedeća pitanja

Mogu li se svi sukobi i neugodne situacije riješiti pregovorima i razgovorom? Kada pregovarati, a kada ne? Kako pregovarati u različitim situacijama i s ljudima različitog profila, karaktera i interesa? Koje su nam pregovaračke vještine potrebne za uspješno pregovaranje? Imamo li ih prirođene ili ih možemo razviti? Kako ih koristiti? Kako se pregovara u međunarodnim organizacijama, kako to rade najbolji?

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN?

▪ državnim službenicima zaposlenima u ministarstvima, županijskim, gradskim i lokalnim upravama te drugim tijelima državne, područne i lokalne vlasti koji sudjeluju u pregovorima;
▪ profesionalno angažiranima u političkim strankama te njihovim članovima;
▪ menadžerima i djelatnicima u gospodarstvu, kulturi, turizmu, znanosti, obrazovanju i drugim segmentima javnog života koji sudjeluju u pregovorima bilo koje vrste;
▪ djelatnicima i članovima poslovnih udruga i gospodarskih komora, sindikata i nevladinih udruga;
▪ organizatorima javnih događanja, manifestacija, konferencija, stručnih skupova i priredbi te izbornih kampanja na lokalnoj i nacionalnoj razini;
▪ alumnijima, studentima i zaposlenicima kojima je poznavanje poslovnog pregovaranja vezano uz struku;
▪ te svima koji žele unaprijediti svoja znanja i profesionalne sposobnosti u području vještina pregovaranja i postići učinkovitu komunikaciju u privatnoj i javnoj sferi.

PREDAVAČ

Joško Klisović je aktivno angažiran u vanjskoj politici kao profesionalni diplomat i državni dužnosnik više od 25 godina. Sudjelovao je u brojnim bilateralnim i multilateralnim pregovorima u ime RH, uključujući Sporazum o normalizaciji odnosa sa SRJ, sporazuma o statusu NATO i UN snaga u Hrvatskoj, bio glavni tajnik Pregovaračke skupine za ulazak RH u EU, pregovarao je Sporazum o EEA, te Višegodišnji proračunski okvir EU, itd. Predsjedao je mnogim međudržavnim bilateralnim povjerenstvima za rješavanje otvorenih pitanja (npr. sa Srbijom, Slovenijom, Mađarskom, itd), kao i međuvladinim povjerenstvima u kojima su pregovaračke vještine bile ključne za uspješan rade (npr. povjerenstva za internacionalizaciju gospodarstva, za NATO, za sprječavanje terorizma, za izradu Nacionalne sigurnosti RH, itd.). Na stručnom usavršavanju na Sveučilištu Harvard postigao najbolje rezultate u svojoj generaciji u području pregovora.

Seminar će se održati 03. i 04. travnja 2020. godine u Sveučilištu Libertas Trg J. F. Kennedya 6 b, Zagreb, Konferencijska dvorana