Pero Pavlović – pjesma posvećena Ruđeru Boškoviću

ORAHOVI DO
Ruđeru Boškoviću posvećeno

S imenom začudna proviđenja
S prvom proslovljenom riječi
Niče nujna svjetlost
Bokori otajstvo mnogoznačja
I koracaji otprhli u dalek svijet u duši zvone

U tvom imenu
Grominjaju stoljeća
Istina se budi
Najbistrije misli uzdižu se sve do neba
Bistre tavna prapočela

Zmijuga hirovita ledna zelenkasta rijeka
Niz Popovo plavno
Njene sudbinske vode dotiču život i smrt
San i javu
I zamiču u legende zgode i priče

U tvom imenu raste Grad
Šumore dubrave
Priroda pjeva uzvišen himan svom Tvorcu
Tvojim imenom
Dragovita hrvatska zemljica cviće u znamen

U tvom imenu svijetli Europa
Diše probuđeno znanje
Odaje se blagost i dobrota
U tvom imenu sve je tako blizu
Sve je prožeto zrakom božanskog nadahnuća

U gesla i načela
Ruka je uskrisila mudrost i smisao
Razotkrila zagonetnu koprenu tajne
Svetost se orodila u plaminjanja i zrenja
Zrcaleć beskrajnu nisku čežnja i svanuća

Skulptura Ruđera Boškovića u Ravnom, rad akademskog kipara Ilije Skočibušića

WALNUT VALLEY
Devoted to R. Bošković

With the name of strange apposition
With the first spoken word
Sad light appears
Mystery of miscellaneous clusters
And the steps vanished in the distant world
ring in the soul

Your name
embraces centuries
Truth wakes up
Clearest thoughts rise up to the sky
Primeval beginnings clear up

Cold greenish river winds
Down Popovo plavno
His ancient water touch both life and death
Dream and real life
And disappear into the legends, tales and stories

The City grows in your name
Valleys rattle
The nature sings its hymn to its Creator
With your name
The lovely Croatian land mentions is

Europe lights in your name
The risen knowledge breathes
Kindness and goodness gives itself out
Everything is so close in your name
Everything is intersected with the ray of
heavenly inspiration

Mottos and principles
The hand has resurrected wisdom and sense
Revealed the veil of mystery
Sanctity grew into flaming and aging
Reflecting endless necklace of yearning
and sunrise

Pero Pavlović

Preveo književnik Fabijan Lovrić