Znanstveno-stručni skup uz desetu godišnjicu VŠPU „Baltazar Adam Krčelić“

U hotelu Antunović, u Zagrebu, 25.i 26. veljače 2011. godine, održan je znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „Projekti i projektni menadžment“, a povodom 10. godišnjice Visoke škole za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“ u Zaprešiću.

Pogledajte galeriju 120 foto!
Organizator: Visoka škola za poslovanje i upravljanje, s pravom javnosti „Baltazar Adam Krčelić“

Prisutne je uvodno pozdravio dekan Visoke škole za poslovanje i upravljanje „Baltazar Adam Krčelić“ u Zaprešiću prof.dr.sc. Nikola Skledar, a zatim se obratio zaprešićki gradonačelnik Željko Turk.

Premda znanost, obrazovanje i kultura čine funkcionalnu cjelinu, njihova se povezanost najčešće očituje samo u aktivnostima naprednih sveučilišta, a ne i drugih visokih učilišta, istraživačkih institucija ili gospodarstva. Konkretnim primjerima različitih projekata potaknuto je na osmišljavanje i ostvarivanje projekata kojima se projektni menadžment može profilirati u temeljnu sponu povezivanja obrazovanja, znanosti i razvoja.


VŠPU, prodekan – prof.dr.sc. Milan Jurina; dekan – prof.dr.sc. Nikola Skledar, redoviti profesor u trajnom zvanju i voditelj studija Projektni menadžment dr.sc. Neven Žarković

Tematika skupa je obuhvaćala različite aspekte projektnog menadžmenta iz svih područja znanosti te je podijeljena je u četiri tematske cjeline, a aktualizirala je situaciju u Hrvatskoj:

1. Utjecaj krize na projekte – projekti kao put izlaska
2. EU – projekti povezivanja i razvoja
3. Istraživanja i razvoj – projekti na znanju temeljenog društva i
4. Projektni menadžment – primjeri projekata

Uz mnogobrojne eminentne pradavače u plenarnim izlaganjima sudjelovali:

dr.sc. Davor Božinović – ministar obrane Republike Hrvatske,
prof.dr.sc. Mladen Radujković – potpredsjednik International project management association (IPMA) i predsjednik Hrvatske udruge za upravljanje projektima (HUUP),
dr.sc. Christopher John Hull – glavni tajnik Europske udruge R&D organizacija (EARTO)
prof.dr.sc. Krešimir Pavelić – predsjednik Nacionalnog vijeca za znanost
prof.dr.sc. Anton Hauc (Slovenija) – Ekonomsko-poslovni fakultet Maribor, Institut za projektni menadžment i
prof.dr.sc. Nino Grau (Njemačka) – potpredsjednik International Project Management Association (IPMA)

Programski odbor su sačinjavali:

prof. dr. sc. Nikola Skledar, predsjednik
prof. dr. sc. Milan Jurina
prof. dr. sc. Savo Vojnović
mr. sc. Vinko Morović
prof. dr. sc. Neven Žarković
dr. sc. Davor Božinović
prof.dr.sc. Anton Hauc
Zlatko Barilović, struč.spec.oec.


Asistenti Visoke škole za poslovanje i upravljanje, s pravom javnosti "Baltazar Adam Krčelić", 10290 Zaprešić, Vladimira Novaka 23

Kontakt telefoni:

  • dekanat – poslovna tajnica: tel:01/3355-477, fax: 01/3355-480
  • stručni studij – studentska referada: tel: 01/3310-321, tel/fax:01/4001-500
  • spec. diplomski studij – studentska referada: tel: 01/4001-023, fax: 01/4002-781


Predsjednik Upravnog Vijeća VŠPU mr.sc. Vinko Morović, viši predavač – prvi zaprešićki gradonačelnik i utemeljitelj srednjeg i visokog školstva u gradu Zaprešiću

Akademija-Art.hr
26.02.2011.