Znanstveni skup ‘Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu’

skup

skup

Međunarodni znanstveni skup ‘Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu’ će se održati u Zagrebu, na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, u razdoblju od 27. do 29. rujna 2013. Skup je organiziran povodom 1150. obljetnice misije sv. Ćirila i Metoda u Moravsku

Glavni organizator skupa je Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša, a suorganizatori su Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu, Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu, Institut za povijest umjetnosti u Zagrebu i Staroslavenski institut u Zagrebu.

Skup će okupiti više od trideset povjesničara, slavista, povjesničara umjetnosti i teologa iz Hrvatske, Rusije i Austrije koji će hrvatskoj i europskoj znanstvenoj i kulturnoj javnosti predstaviti glagoljašku tradiciju franjevaca trećoredaca glagoljaša. Ta se tradicija kod njih od 15. stoljeća prenosi s jedne na drugu redovničku generaciju kao živa dimanična stvarnost hrvatske povijesti, kulture i duhovnosti na vlastitom pismu i jeziku.
Naslov rada i kratki sažetak (max do 1 kartice teksta) poslati do 1. kolovoza 2013. na e-mail adresu: znanstveni-skup@franjevcitor.hr ili galovic.tomislav@gmail.com

Znanstveni odbor: dr. sc. Ivan Botica, prof. dr. sc. Stjepan Ćosić, dr. sc. Tomislav Galović, doc. dr. sc. Hrvoje Kekez, prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, doc. dr. sc. Ines Sabotič, dr. sc. Marinka Šimić, akademik Radoslav Tomić, prof. dr. sc. Marko Trogrlić, prof. dr. sc. Josip Vrandečić, dr. sc. Vlasta Zajec
Organizacijski odbor: dr. sc. Ivan Botica, dr. sc. Tomislav Galović, fra Kristijan Kuhar, TOR
Organizatori:
Provincija franjevaca trećoredaca glagoljaša, Zagreb
Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za povijest
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu – Odsjek za povijest
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
Staroslavenski institut, Zagreb