Zbog nepravilnosti Vlada odbila izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a

hrt

Vlada na današnjoj sjednici nije prihvatila izvješće o radu Nadzornog odbora (NO) HRT-a za razdoblje od 21. veljače 2011. do 8. svibnja 2012. godine, ocjenivši kako NO nije uspješno obavljao zadaće propisane Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji

Po riječima ministrice kulture Andreje Zlatar Violić, to se vidi iz svih podataka o zakonitosti rada i donošenju odluka te financijskom poslovanju a, osim toga, izvješće je sastavila predsjednica NO-a tako da ono ne odražava stajalište svih članova NO-a.
U osnovi, izvješće je kratki prikaz dugotrajnih personalnih sukoba i razmimoilaženja između upravljačkih i nadzornih tijela HRT-a, kao i unutar samog NO-a, stoji u mišljenju Vlade.
Što se tiče financijskog poslovanja, HRT u tom razdoblju nije zaustavio negativne trendove iz prethodnih godina već je gubitak povećan za 26,9 milijuna kuna, odnosno 64 posto.
Kretanje prihoda pokazuje da su programska načela i obveze, kao i jačanje konkurencije, iznimno nepovoljno utjecali na poslovanje HRT-a koje karakterizira pad prihoda od marketinga, pad gledanosti i pad udjela na hrvatskom tržištu.
Likvidnost HRT-a se kontinuirano smanjuje, tako da on više nije sposoban podmiriti svoje kratkoročne obveze, a zaduženost se povećava tako da je ukupna imovina financirana sa 75 posto tuđeg kapitala.
Profitabilnost i rentabilnost su negativni jer HRT na 100 kuna rashoda ostvaruje 98 kuna prihoda. Zbog toga je nužno hitno donošenje novog programa restrukturiranja, kako bi se osigurali racionalizacija troškova poslovanja i uštede, zaključuje Vlada.