Završetak likovnog natječaja „Lektira u slici“

slika

 

2. likovni natječaj „Lektira u slici“ realiziran je pod  pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, te Hrvatskog društva likovnih umjetnika i uz podrškupodršku AZOO-a.
 
Na natječaj je ukupno pristiglo 1.536 likovnih radova iz 137 osnovnih škola Republike Hrvatske. 

 
Pogledajte foto galeriju!

Stručno povjerenstvo u sastavu:

1. Mirjana Tomašević Dančević, prof., viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost, predsjednica
2. dr. sc. Kata Lučić, viša savjetnica za razrednu nastavu
3. Milorad Rupčić, slikar
4. Anica Globan, učiteljica savjetnica,

Povjerenstvo je vrednovalo radove i odabralo 12 najuspješnijih likovnih radova (po tri za svaki razred). 

Osim nagrađenih radova za izložbu je odabrano još njih 137.

Dodjela nagrada i otvorenje izložbe održalo  se 1. lipnja 2012. u prostorijama OŠ Vojnić.

Kvalitetu ovog projekta prepoznale su brojne tvrtke te nagrađene učenike, mentore i njihove škole darovale sa brojnim vrijednim nagradama.

Čestitamo nagrađenim učenicima i mentorima te zahvaljujemo svima na velikom odazivu na ovaj natječaj.

Govor su održali, osim gospodina Filipovića, ravnatelja Agencije za odgoj i obrazovanje  i načelnik Općine Vojnić  gosp. Branko Eremić, gosp. Željko Šančić, pročelnik Ureda za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje Karlovačke županije, te ispred HDLU-a gospodin Ivan Fiolić ,član Upravnog odbora HDLU-a i gđa. Mirjana Tomašević Dančević, viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost.

Nakon otvorenja i dodjele nagrada nagrađeni i uzvanici su organizirano posjetili Petrovu goru.
Divno je bilo vidjeti oduševljenje na dječjim licima, te svih onih u njihovoj pratnji.
Knjiga dojmova je prepuna samo riječi hvale.

Do sljedeće školske godine!


Vinko Filipović, ravnatelj  Agencije za odgoj i obrazovanje


 

LEKTIRA U SLICI
Likovni natječaj za učenike od 1. do 4. razreda
osnovnih škola  Republike Hrvatske
 
Likovni natječaj Lektira u slici koji je prošle školske godine, 2010./11., prvi put pokrenula i uspješno provela Osnovna škola „Vojnić“, ove je godine u potpunosti potvrdio svoju opravdanost i iznimnu organizacijsku kvalitetu. Počevši od jasno postavljenoga osnovnog cilja Natječaja i njegova opsega nacionalnih razmjera od samoga početka, inicijatorice i organizatorice cjelokupnog projekta, u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i pod pokroviteljstvom Ministarstva  znanosti, obrazovanja i sporta, ostvarile su vrijedan primjer inicijativnosti, otvorenosti novome i sustavnosti u provedbi ideje o svojevrsnom dobrovoljnom prilogu kvalitetnijem odgoju i obrazovanju iz baze samih učitelja, odnosno škola.


Ravnateljica OŠ Vojnić gđa. Mirjana Stojković

Osnovni cilj Natječaja temelji se na poticaju učenika da na osnovi smislene korelacije nastavnih sadržaja Hrvatskoga jezika i Likovne kulture, odnosnokao odgovor na doživljeno književnoumjetničko djelo, likovnim govorom punovrijedno izraze svoje osjećaje, doživljaje, ideje i stavova te da se ujedno zainteresiraju za čitanje književnih tekstova.


Načelnik Općine Vojnić Branko Eremić

Pritom bi se sa stajališta vizualnoga jezika, pred tematskom korelacijom koja se najčešće ostvaruje traženjem zajedničkoga motiva, prednost uvijek trebala dati strukturalnoj korelaciji u kojoj se nastavni predmeti povezuju na razini zajedničkih ključnih pojmova koji se usvajaju, primjerice: ritam, niz, lik te strip, crtani film, slikovnica, pismo, poruka.


Slično tome, veća se kvaliteta likovnih radova, odnosno snažnije bogaćenje učenikova likovnoga rječnika postiže ako se kao konkretna ilustracija ne koristi isključivo književni tekst. Kao osnovna konkretna ilustracija odabranoga likovnog sadržaja, odnosno likovnoga problema, treba se koristiti odgovarajuće likovnoumjetničko djelo, i to ne u funkciji ilustracije književnoga motiva, negoilustracije likovnoga problema koji će učenici na satu rješavati, primjerice, ritma likova na plohi.Neki od najkvalitetnijih likovnih radova pokazuju da, nakon omogućenoga doživljaja književnoga djela, učitelji svojim učenicima u traženju vizualnoga odgovora, također, osiguravaju likovno istraživanje, tako da odaberu najpogodniju „problemsku“ nastavnu temu prema Nastavnom planu i programu. Na taj se način učenici usmjeravaju na fokusirano udubljivanje u određeni likovni problem, a izbjegava se raspršenost dječje pozornosti i njihovo brzopleto „hvatanje“ za šablonska vizualna rješenja, što se događa u nedostatku jasne likovne teme vodilje za traženi uradak. Pritom učitelji, a ponekad i sami učenici, odabiru i odgovarajuću likovnu tehniku.


Ivan Fiolić, član Upravnog odbora HDLU-a

Nažalost, zbog različitih razloga, uključujući nedostatno vrijeme za nastavu likovne kulture, neki učitelji, posebice u slučaju likovnoga natječaja, svoje učenike navode na dodatni likovni „domaći rad“. Ovakav rad učenika najčešće se svodi na puko „nabrajanje“ popularnih vizualnih šablona na papiru, a ne rezultira individualnim istraživanjem postavljenoga likovnog problema te osobnim likovnim iskazom o doživljaju, primjerice književnoga djela.  Tako je iz nekih radova prijavljenih na ovaj Natječaj vidljivo ne samo da nisu originalna dječja rješenja, nego su i nesumnjivo potpun ili djelomičan rad nekoga člana obitelji, za što se ne može naći nikakvo pedagoško opravdanje.


Gosp. Željko Šančić, pročelnik Ureda za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu, šport i informiranje Karlovačke županije

Uz to, gotovo se na svakom dječjem likovnom natječaju događa, pa tako i na ovome, da zamjetan broj likovnih radova odaje veću ili manju intervenciju pojedinih učitelja u njihov sadržaj. Premda je svim učiteljima poznato da se zadiranjem u dječji rad narušava dječje pravo na slobodu (likovnoga) mišljenja i govora te na taj način negativno djeluje na dječje samopouzdanje, samostalnost i individualnost, neki to svejedno čine zbog različitih kratkoročnih razloga, s dugoročnim posljedicama. Njihov neodgovoran postupak dovodi u nedoumicu čak i vrlo iskusne članove stručnih povjerenstava za odabir likovnih radova. Za razliku od onih neiskusnih ili nestručnih, oni nemaju problema s prepoznavanjem rukopisa pojedinih učitelja u radovima njihovih učenika, pa i u slučajevima kada je takova dorada vrlo vješto prikrivena. Međutim, ostaje im dvojba da li automatskim eliminiranjem takvoga uratka treba dodatno kazniti darovite učenike koji su ionako već oštećeni uplitanjem učitelja u njihov originalan rad samo zato što su u njemu prepoznali mogućnost zajedničke „dobitne kombinacije“ za javni uspjeh. Različita rješenja ove neugodne nedoumice zastupljena su i na ovoj izložbi, poneka i pomalo popustljiva – upravo u interesu podrške nadarenim učenicima. Ipak, sve odluke Povjerenstva nose diskretnu poruku učiteljima da je u nastavi likovne kulture njihova primarna uloga poticati dječje stvaralačko mišljenje i omogućiti im razvoj osobnoga, originalnog likovnog izraza. Oni odgovorni i uistinu kreativni učitelji ovo neosporno prihvaćaju kao polazište svoga nastavnog rada, što potvrđuje i većina izloženih crteža, slika i grafika.


Ove je godine na Natječaj prijavljeno 1.536 likovnih radova učenika 1., 2. 3. i 4. razreda iz 137 osnovnih škola Republike Hrvatske. Prvom, drugom i trećom nagradom nagrađen je po jedan likovni rad iz svake generacije učenika. Osim nagrađenih radova, za javnu izložbu i online katalog odabrano je još 137 uradaka.

Izložba u Osnovnoj školi „Vojnić“ i katalog u pdf formatu svakako su mjesto susreta uspješnih učenika – autora zanimljivih likovnih radova, ali i mjesto razmjene iskustava njihovih mentora te prilika za kratko i prigodno stručno usavršavanje.
 
Zanimljivu podršku koju je Natječaj dobio od Hrvatskog društva likovnih umjetnika možda će potaknuti njegove organizatore na pronalaženje mogućnosti da sljedeće godine pripreme i male likovne radionice za nagrađene učenike i za njihove učitelje – mentore.

Mirjana Tomašević Dančević, prof.

 


Anica Globan, autorica natječaja


Rezultati Natječaja
 
Likovni natječaj „Lektira u slici“
 
 
RAZRED
 
MJESTO
 
OSNOVNA ŠKOLA
 
UČENIK
 
MENTOR
 
 
 
1. razred
1. mjesto
OŠ Jure Kaštelana
Zagreb
Natalija Horvatinović
Suzana Plevnik
2. mjesto
OŠ Dvor
Dvor
Edo Juranović
Vesna Kunstl Vujić
3. mjesto
OŠ Tomaša Goričanca
Mala Subotica
Tea Kerovec
Dragica Kolarić
 
 
2. razred
1. mjesto
III. osnovna škola Bjelovar
Bjelovar
Nina Čermak
Nives Miljuš
2. mjesto
OŠ Ivana Gorana Kovačića
Delnice
Daniel Pleše
Eva Luketić
3. mjesto
OŠ „Braća Radić“
Koprivnica
Filip Palčić
Sanja Kovačić
 
 
3. razred
1. mjesto
OŠ „Mato Lovrak“
Nova Gradiška
Luka Penić
Irena Barić
2. mjesto
OŠ Eugena Kvaternika
Velika Gorica
Ivan Cavrić
Lidija Detelić
3. mjesto
OŠ Marija Bistrica
Marija Bistrica
Karla Čukman
Biserka Ciglenečki
 
 
4. razred
1. mjesto
OŠ Juršići
Juršići
Filip Bilić
Gordana Juršić – Kopčić
2. mjesto
OŠ Barilović
Barilović
Andreja Dujam
Danijela Zatezalo
3. mjesto
OŠ Lapad
Dubrovnik
Emily Karlić
Ivana Lučić


Mirjana Tomašević Dančević, viša savjetnica za likovnu kulturu i likovnu umjetnost

PRUŽILI NAM VELIKU POMOĆ U REALIZACIJI LIKOVNOG NATJEČAJA  „LEKTIRA U SLICI“:

Podravka d.d.

PPK, karlovačka mesna industrija d.d.
Turistička zajednica Karlovačke županije
Lingua centar d.o.o.
Comel d.o.o.
Klett Verlag d.o.o.
TOZ Penkala d.d.
Dukat mliječna industrija d.d.
Nova TV
ATLANTIC GRUPA d.d.
Hrvatski šumarski institut
24 sata
Alfa d.d.
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.
DONA TRGOVINA d.o.o.
 Mozaik knjiga d.o.o.
Hrvatski skijaški savez
KHL Medveščak i Fan Shop ZIG ZAG
Hrvatski košarkaški savez
Croatia Records d.d.
Blanka Vlašić i Hrvatski atletski savez
Kaplast d.d.
Žitoproizvod d.d.
Privredna banka Zagreb d.d.
Continental film d.o.o.
Zvijezda d.d.
Bulaja naklada d.o.o.
RTL TELEVIZIJA
Pekarski obrt Mrvica
Mini market Jaumi
Hrvatski šahovski savez
Pekarski obrt Monika
 


Stručno povjerenstvo: Dr. sc. Kata Lučić, Mirjana Tomašević Dančević, prof. i Milorad Rupčić, slikar

 

Suzana Rupčić

Akademija-Art