Zatvorena sjednica: Zbog odlaska na novu dužnost razriješena Marija Lugarić

Vlada Republike Hrvatske je na zatvorenom dijelu 57. sjednice dala suglasnost Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2013. godini, za nabavu roba i usluga

 
Na temelju članka 5. Zakona o tajnosti podataka (Narodne novine, broj 79/2007) predmetna Odluka je klasificirana oznakom „ograničeno“ budući da se radi o sigurnosnom interesu za Republiku Hrvatsku, stoga je nismo u mogućnosti u cijelosti objaviti.
Također, suglasnost je dana i Operativno-tehničkom centru za nadzor telekomunikacija za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2013. do 2016. godine. Na temelju članka 5. Zakona o tajnosti podataka (Narodne novine, broj 79/2007) predmetna Odluka je klasificirana oznakom „ograničeno“ budući da se radi o sigurnosnom interesu za Republiku Hrvatsku, stoga je nismo u mogućnosti u cijelosti objaviti.
Dopunjena je Odluka o plaćama zaposlenika te radnim mjestima službenih osoba Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost na kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju. Također, izmijenjena je i dopunjena Odluka o plaćama zaposlenika te radnim mjestima službenih osoba Sigurnosno-obavještajne agencije na kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju. Na temelju članka 5. Zakona o tajnosti podataka (Narodne novine, broj 79/2007) predmetne odluke klasificirane su oznakom „vrlo tajno“ budući da se radi o sigurnosnom interesu za Republiku Hrvatsku pa ih nismo u mogućnosti u cijelosti objaviti.
Izmijenjena je Odluka o plaćama dužnosnika i zaposlenika te radnim mjestima dužnosnika i službenih osoba Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija na kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju, kao i Odluka o plaćama dužnosnika i zaposlenika te radnim mjestima dužnosnika i službenih osoba Zavoda za sigurnost informacijskih sustava na kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju. I ove su odluke na temelju članka 5. Zakona o tajnosti podataka (Narodne novine, broj 79/2007) klasificirane oznakom „povjerljivo“, budući da se radi o sigurnosnom interesu za Republiku Hrvatsku, stoga ih nismo u mogućnosti u cijelosti objaviti.
Usvojen je Pregled zakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2012. godinu kao i Pregled podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2012. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine EU. Cjeloviti materijal ove točke možete pronaći na web stranici Vlade www.vlada.hr.
Vlada je raspravljala i o kadrovskim pitanjima pa je tako zamjenica ministra znanosti, obrazovanja i sporta Marija Lugarić razriješena te dužnosti radi odlaska na novu dužnost.
Uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, dosadašnja predsjednica Upravnog vijeća Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca Vesna Tudek Barberić razriješena je. Na prijedlog ministra nadležnog za rad, Dean Sudec imenovan je novim predsjednikom, a na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća, ponovno su imenovani članovi Upravnog vijeća Ozren Matijašević i Admira Ribičić, kao predstavnik sindikata i predstavnica poslodavaca.
Glavnoj skupštini društva Adriadiesel d.d., uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, predlaže se razrješenje dosadašnjeg člana Nadzornog odbora Lazara Nežića te imenovanje Marka Bubaša novim članom.
Također uz dobiveno pozitivno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, razriješen je dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća Agencije za lijekove i medicinske proizvode Jugoslav Bagatin, te članovi Iveta Merćep, Marijan Klarica, Vlasta Begović Dolinić i Vlasta Emer. Novim predsjednikom imenovan je Luka Vončina, a novi članovi su Vlatka Bilas, Darko Modun, Ivana Šuman i Jasminka Katić Bubaš.
Radi odlaska na novu dužnost, Luka Vončina, dosadašnji član Upravnog vijeća Kliničke bolnice Merkur, razriješen je te je novom članicom imenovana Lidija Hrastić-Novak, stoji na stranicama Vlade.
Foto: Tportal