Vladimir Tulezija: Dojmovi iz prirode

vladimir tulezija 2

Galerija SUNCE, URIHO, Avenija Marina Držića 1, Zagreb
Izložba slika
Vladimir Tulezija
DOJMOVI IZ PRIRODE
od 23. svibnja (u 19.00 sati) do 07. lipnja 2013. godine.

foto-galerija

Zagasitom paletom boja, paletom slikarskih tehnika, ali i paletom odabranih motiva, unatoč svoj svojoj samozatajnosti i slikanju u (ne)miru umirovljeničkih dana, đurđevački slikar Vladimir Tulezija utiskuje sve sigurnije svoje ime u podravksu likovnu kartu. Ništa neobično za čovjeka neosporna slikarskog talenta i vrijednog slikarskog crva. Da bi dobio najviše od svoje imaginacije, da bi njegove jabuke, kruške ili trešnje na slici bile doista zrele, kruh se trunio, čaše blistale, a pejzaži odisali sjećanjem i njegovim djetinjstvom, ne preže posegnuti za tehnikama u koje se samouki slikari kakav je on, vrlo rijetko upuštaju. Gusti nanosi boje koje na karton nanosi lopaticom, a nerijetko i prstima, svakoj takvoj slici daju plastičnost i novu dimenziju.

Na pragu 30-godišnjeg slikarskog rada, koji bi valjalo obilježiti 20013. godine, Vladimir Tulezija se sve češće odmiče od Vladimira Tulezije kakvog se pamti s brojnih likovnih kolonija i radionica, i kakvog se vidjelo na pet samostalnih i 15-tak skupnih izložbi. Na pragu slikarske zrelosti u 30-toj godini neprekidnog slikarskog rada Vladimir Tulezija i paletom „svojih” boja i paletom slikarskih tehnika, ali i paletom motiva, ulazi u neki drugi slikarski svijet. Angažiraniji, jednostavniji i čišći. Tu nema nekadašnje velike Tulezijeve zaigranosti i nemira impresionista, a ni bolesno izglancane preciznosti hiperealista. Taj dio njegova recentnog opusa zanimat će one koji od umjetničke slike ne traže raskoš bojaa i motiva, nego priliku da na otisnutom autorovom slikarskom rukopisu pronađu svoj svijet i iščitavaju za sebe novu poruku.

Anđela Lenhard Antolin

vladimir tulezija 4

VLADIMIR TULEZIJA rođen je 18. 03. 1949. godine i Koprivnici, u radničkoj obitelji, gdje živi prvih osam godina. Potom seli u Ferdinandovac gdje završava osnovnu školu, a od 1965. godine živi u Đurđevcu. Tu završava gimnaziju, a od 1969. radi u MUP-u PP Đurđevac kao upravni referent, sve do mirovine – 2007. godine.

Crtanje i slikanje privlačilo ga je od ranog djetinjstva. Često bi olovčicom crtkarao motive krajolika, figure ljudi, građevine ili okolne objekte. Kasnije bi povremeno koristio akvarel, ugljen ili tuš. Prije 30-tak godina prelazi na „ozbiljnije” slikanje. Opredijeljen realizmu radi ulje, pastelom ili akvarelom, svoje prepoznatljive, ail „zrelije” motive: pejzaža, mrtvih priroda, aranžmana, figura ljudi…

Samozatajan, bez sklonosti isticanju i nametanju, tek u pritisak i nagovor okoline, imao je nekoliko samostalnih izložbi („Glas Podravine” – koprivnica, Dom HV – Koprivnica, Udruga „Podravac” – Zagreb, INA – Đurđevac, CRO-Stella – Đurđevac…), a sudjelovao je i na više skupnih izložbi te radio na kolonijama. Veći broj radova darovao je u humanitarne svrhe.

Iako nezamjetan i površno poznat, nije smetnja da se njegovi pojedinačno otkupljeni radovi nalaze u SAD-u, Australiji, Njemačkoj, Švicarskoj, Italiji Švedskoj, Mađarskoj, Sloveniji, BiH… To ukazuje na određenu dozu vrijednosti i kvalitete njegovih radova.

Priznanja gode i daju poticaj, ali to je za njega u drugom planu. Njegova osobnost i urođeno opredjeljenje slikanju dovoljna su garancija da će Vlado nastaviti još odlučnije i aktivnije stvarati i dalje; nova djela, učiti, ispravljati, kombinirati i mijenjati, na tom neiscrpnom polju kreativnosti.

vladimir tulezija 1

Izdavač:
Ustanova URIHO, Zagreb
Za izdavača:
Josip Držaić
Predgovor:
Anđela Lenhard Antolin
Fotografija i postav:
Aleksandar Obranović
Urednik kataloga:
Stjepan Katić
Dizajn:
Akademija-Art
Grafička priprema i tisak:
URIHO Zagreb
Naklada:
300 primjeraka
Zagreb, svibanj 2013. godine

Galerija SUNCE
Ustanova URIHO
Av. Marina Držića 1, Zagreb
tel: 01 6184-200/113
e-mail:
uriho-galerijasunce@uriho.hr

ISBN

vladimir tulezija 14