Ivica Kiš
ivicakis@yahoo.com

Recentni radovi na temu vinorelli povodom Martinja 2011.

1. U CINKUŠ-u (Mletačka 9) na Griču 30. listopada 2011. od 14:00 slikarska radionica vinorella (portugizcem).

2. "USUSRET SVETOM MARTINU" izložba vinorella (i fotografija) u muzeju Prigorja, 10360 SESVETE-ZAGREB Trg Dragutina Domjanića 5. u petak 11.11.2011. u 19:00 sati

Pogledajte mobitelsko izviješće Nadice Eichhorn!

3. treći saziv prve kolonije vinorelli u Vrbniku (prvi međunarodni saziv), pod pokroviteljstvom KATUNAR VINARIJE od 10. do 13. studenog 2011.

Sudionici trećeg saziva prve kolonije vinorelli u Vrbniku 2011. (abecednim redom):
Barac Dragutin (Hrvatska), Franolić Dagmar (Hrvatska), Goya Darko (Hrvatska), Karežić Josip (Hrvatska), Kiš Ivica (Hrvatska), Lončarić Saša (Hrvatska), Marijanović Sonja (Hrvatska), Mazzoni Lisa (Francuska), Miklavec Marijan (Slovenija), Raič Ivo (Hrvatska), Zima Željko (Hrvatska), Zirdum Mirjana (Hrvatska).

Gosti:
Gianni de Rovigno (Hrvatska), Riki Ivanov (Hrvatska), Štern Davor (Hrvatska), Žic Anamarija (Hrvatska).

Pogledajte galeriju radova sa trećeg saziva prve kolonije vinorelli u Vrbniku 2011. Fotografije: Dragutin Barac i Ivica Kiš

Akademija-Art.hr
17.11.2011.