Veliki svjetski muzeji, Vatikanski muzeji, Rim

Vatikan se opisuje kao najmanja i najmoćnija država cijeloga svijeta. U jednom dijelu Rima sabrao se veliki dio svjetske povijesti u kome je Katolička crkva bila vodeća sila u svijetu

 
Ono što je Crkva nakupila od umjetnina iz Europe i svijeta slilo se u Vatikanske muzeje. U njima je sabrana ljepota ne samo crkveno podržavane umjetnosti, već i one koju je ona zabranjivala, bilo kodeksom zabranjenih knjiga, bilo likovnih djela. Rafaelove i Michelangelove freske u Sikstinskoj kapeli samo su vrh sante iza koje stoji višestoljetno bogatstvo umjetnosti koju su izradila najveća imena ljudske umjetosti. Ova knjiga nudi ih radoznalom čitatelju.