Institut Ruđer Bošković ove je godine napravio novi Izvještaj o analizama vode za piće vodocrpilišta Šibice pored Zaprešića koji dokazuje da je došlo do prodora otrovnih tvari u podzemne vode
 
Prema tom izvještaju, u podzemnim vodama u dva bunara koja su najbliža potoku Gorjak pronađene su visoke koncentracije farmaceutskog sastojka torsemida, upozorila je Željka Leljak Gracin, voditeljica programa razvoja prava okoliša Zelene akcije
Objašnjava da je torsemid bio pronađen u visokim koncentracijama u sedimentu Gorjaka, koji je, zaključuje Zelena akcija, zbog 40-godišnjeg ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda iz pogona Plive i Kvasca u potpunosti onečišćen.
– Od Grada Zaprešića tražimo da objavi izvještaj jer se radi o javnom dokumentu te je u javnom interesu da njegov sadržaj bude dostupan svima – pozvala je Leljak Gracin.
 
Gradonačelnik Turk: Zaprešićka voda ispravna je za piće!
Gradonačelnik Zaprešića, Željko Turk kaže da je voda ispravna za piće i nema nikakvog razloga za paniku. Glasina o zagađenju nije nova, odnosi se na mogući prodor zagađenja iz potoka Gorjak poznatijeg pod nazivom Smrdljivka na prostor vodocrpilišta Šibice koje snabdjeva 120 000 ljudi. Ono što je novo su rezultati analize Instituta Ruđer Bošković, od kojeg su iz lokalnog komunalnog poduzeća konačno naručili detaljnija istraživanja, koja su preporučena još 2008.
‘Naše analize su bile naručene na specifične kategorije spojeva i nisu same po sebi imale zadatak odrediti je li voda ispravna za piće ili ne. To nije bio zadatak koji smo mi trebali obaviti, nego odgovoriti na pitanje ima li bilo kakave poveznice između zagađenja koje smo spominjali u potoku Gorjak i onoga koji nalazimo u vodocrpilištu Šibice’ – rekao je za Provjereno vođa ‘Ruđerovog’ istraživačkog tima, dr. Marijan Ahel, dodajući ipak, da je voda još uvijek zdravstveno ispravna, iako postoje nepobitni pokazatelji o prodoru zagađenja.
No, korak naprijed, natrag dva. Tako bi se mogao opisati odnos nadležnih prema ovo problemu. Znanstvenici iz Ruđera Boškovića, već godinama znaju što se događa. No, svaki put kad obave neku od novih analiza, interes naručitelja tu naglo stane.
 
„Zelena akcija“ upozorava
"Torsemid je bio detektiran u visokim koncentracijama u sedimentu Gorjaka, koji je zbog 40-godišnjeg ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda iz pogona Plive i Kvasca u potpunosti onečišćen", ističu u priopćenju iz Zelene akcije odakle upozoravaju da je ovdje u pitanju zdravlje 120.000 ljudi koji žive na tom području i piju zagađenu vodu. No, ističu, Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša to u potpunosti zanemaruju.
"Ovaj slučaj prikrivanja rezultata analize kvalitete vode za piće, i to od strane jedinice lokalne samouprave, još jednom ukazuje na postojanje ozbiljnih problema u načinu na koji u Hrvatskoj funkcionira nadzor i kontrola zdravstvene ispravnosti pitke vode", zaključuju u priopćenju.


Foto: Net.hr

‘Obvezali smo se na sanaciju Gorjaka’Iz PLIVE su za Danas.hr odgovorili kako nisu upoznati sa spomenutim izvještajem. No, kažu kako je "kvaliteta PLIVINIH otpadnih voda ispuštanih iz pogona u Savskom Marofu uvijek bila usklađena s relevantnim zakonskim propisima u RH i važećim vodopravnim dozvolama". "Sukladno uvjetima iz vodopravne dozvole, PLIVA je ispitivala i ispituje kakvoću otpadnih voda na ispustu s lokacije Savski Marof, a ispitivanja provodi i ovlašteni nezavisni laboratorij. PLIVINI pogoni na lokaciji Savski Marof nisu ispuštali tvari čije ispuštanje nije dozvoljeno, a od priključenja na sustav javne odvodnje 2007. PLIVA, sukladno dobivenoj vodopravnoj dozvoli u potok Gorjak ispušta isključivo oborinske i rashladne vode, a nikako ne tehnološke otpadne vode", kažu iz PLIVE.

PLIVA je, navode dalje, "u postupku ishođenja dozvola za izgradnju uređaja za obradu otpadnih voda koji će koristiti tehnologije koje spadaju u red Najbolje Raspoloživih Tehnologija koje su odabrane sukladno preporukama IPPC direktive i najboljoj praksi u EU, kao i dozvola za proširenje proizvodnih kapaciteta, a čiji se početak gradnje planira ove godine".

"Važno je naglasiti i kako se PLIVA javno i pismeno obvezala na sufinanciranje sanacije potoka Gorjak sukladno Studiji izrađenoj po narudžbi Hrvatskih voda te je još prije više od dvije godine osigurala potrebna sredstva", ističu te zaključuju:

"PLIVA se u svom poslovanju striktno pridržava pozitivnih propisa RH. Napominjemo da je tijekom proteklih godina PLIVA vrlo proaktivno i kooperativno nastupala prema svim nadležnim institucijama s ciljem žurne sanacije potoka Gorjak. I nadalje smo u stalnom kontaktu s Ministarstvom zaštite okoliša i drugim relevantnim institucijama, te se nadamo da će sanacija potoka Gorjak započeti u najkraćem mogućem roku, što je zajednički interes i lokalne zajednice i PLIVE.

 

Uvodna foto: Zelena akcija
Izvor: VLM, Danas.net.hr

Akademija-Art