U 93. godini života preminuo Ivan Večenaj Tišlarov

U koprivničkoj bolnici danas ujutro u 93. godini života preminuo je Ivan Večenaj Tišlarov, svjetski poznati naivni slikar iz Podravine

Rođen je 18. svibnja 1920. godine u Goli, malom prekodravskom mjestu, u seljačkoj obitelji. Završio je četiri razreda pučke škole među najboljim učenicima i već onda je pokazao veliku nadarenost u crtanju i slikanju, kao i poslije škole.

Pripadao je tzv. Hlebinskoj školi naivnih slikara s kojima je grupno i samostalno izlagao na nekoliko stotina izložaba po čitavom svijetu. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja. Njegova slika – Četiri Jahača apokalipse – izašla je u Londonu – THE BIBLE IN 20th CENTURY ART- u kojoj su sa svojim slikama zastupljeni samo najveći živi i mrtvi slikari svijeta, kao Picasso, Chagal, Dali, Bibife, Kokoschka i dr.

Uz svoj slikarski rad, bavio se pisanjem i sakupljanjem jezičnog blaga i poslovica, tako da je i odštampan rječnik sa 12.000 starih riječi sela Gola, u podnaslovu – Srednjovjekovna podravska kajkavština – i knjiga s 4000 poslovica. Napisao je povijest svoga kraja, napisao je dva romana koji su tiskani, kao i knjigu s tiskanih 60 pjesama, moglo bi se reći poema, od kojih su neke uglazbljene sa izdanim CD-om.

Sakupljač je i starog etnografskog blaga pa je tako svoju rodnu kuću pretvorio u etnografski muzej.

Foto: Vecenaj.com
Izvor. Vecernji.hr