trgovina zena

Preprodaja ljudskih bića, uglavnom maljoljetnica u BiH

Sudeći po anketama State Departmenta, zemlja je pravi izvor nelegalnog upućivanja radne snage u razvijene zemlje Europe, ali i u Azerbejdžan pa Hrvatsku kao i prikupljanja žrtava seksualnog iskorištvanja.

“Ako nisam imala određeni novčani iznos, tukao me je prijetio, pa sam se snalazila na različite načine. Nisam znala što ću, nitko mi nije mogao pomoći”!

Ispričala je jedna od 150 intervjuiranih državljanki BiH, koje su u pet zadnjih godina bile seksualne robinje. Svjedočenja su prikupljali članovi produkcije “Mebins filma” i Federalne uprave policije. Bh građani su sve česće eksploatirani, prisiljeni na teški i ponižavajući rad. To se dogodilo 29-godišnjaku, koji jse prijavio za posao zidara u Azerbejdžanu :

“Radovao sam se zaposlenju, boljem životu. Odmah nakon dolaska su nam oduzeli dokumente, navodno zbog radnih dozvola i prijave boravka. Radili smo 12 sati dnevno, bez odmora, izloženi vjetru i kiši. Higijenski uvjeti su bili užasni, jer je u jednoj prostoriji spavalo stotinu osoba. Radio sam bolestan, prijetili su mi “trafom”-kaznom”

“U potrazi za zaposlenjem naši građani postaju plijen za trgovinu ljudima”, istakla je Amela Efendić, predsjednica Međunarodnog Foruma Emmaus.

Postalo je prijeko potrebno izmijeniti zakone i uskladiti ih novim okolnostima i problemima u zemlji.

“Neophodno je dopuniti član 186. Krivičnog zakona u kojemu se po prvi put određuje krivično djelo kažnjavanja klijenata za korištenje usluga žrtava trgovine ljudima. I u entitetskom krivičnom zakonu još nije određeno krivično djelo trgovine- objasnila je predsjednica Udruženja Federacije- Hajrija Hadćićomerović Muftić.

Zbog nepotpunih zakona, krivično djelo trgovine ljudima još uvijek se obrazlaže kao navođenje na prostituciju, što nema pozitivan odjek niti pruža osnovu za djelotvornu i efikasnu zaštitu žrtava.

Već tri godine BiH se smatra ugroženim područjrm “prve kategorije”. Zo znači da posjeduje najvišu razinu opredjeljivanja za borbu protiv trgovine ljudskih bića.

Veleposlanik SAD, Patrick Moon podvlaci kako se “Zakonodavstvo mora uskladiti pa krivicno djelo trgovine ljudima obradjivati jednako, na svim sudovima. Tuzitelji trebaju promijeniti pristup problemu, a posebno zrtvama. Prihvatiti okolnost da mlada osoba, prisiljena na brak ili prosjacenje, umjesto da studira i obrazuje se- je zrtva robovlasnickog polozaja. Treba joj pomoci a ne sve objasnjavati “etnickim stereotipima.”-izjavio je.

Vijeće ministara BiH, nedavno je usvojilo akcioni plan i odredilo strategiju o suprostavljanju trgovini za period 2013/15. godine. Navodno, najprije za hvatanje podvodilaca i zaštitu žrtava, pa stalnu prevenciju.

Prema zadnjim istraživanjima State Departmenta, u BiH, oblast je postala raj za tranzit trgovine žena, djece i ljudi izloženih seksualnom iskorištavanju i prisilnom radu, u mnoštvu zemalja.