foto hina

Dva događaja kao prigoda za dogovor za kulturnu suradnju

Ministrica kulture RH i ministar kulture Crne Gore imali su dva uzvratna posjeta. Ili detaljnije: ministar kulture Crne Gore prof. Branislav Mićunović prisutvovao je otvorenju 64. Dubrovačkih ljetnih igara, a ministrica kulture RH dr. sc. Andrea Zlatar Violić bila je na otvorenju Don Brankovih dana muzike u Kotoru posvećenih dvjestotoj obljetnici rođena Petra II Petrovića Njegoša. Oba događaja bili su prigoda i za razgovore o unapređenju suradnje u području kulture između dvije zemlje, ali i u cijeloj regiji.

Ministri su utvrdili niz prepreka zakonskih regulativa koji otežavaju realizacije koprodukcija, ali i razmjenu kulturnih proizvoda, osobito nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Sukladno strateškom cilju Republike Hrvatske razvijanja odnosa na području kulturne suradnje i pomoći zemljama u regiji za lakše uključivanje u europske integracije, ministri su dogovorili mapiranje svih prepreka i izradu prijedloga za njihovo uklanjanje. Poziv za provedbu uputit će i ministrima kulture drugih zemalja u regiji, a da bi na jesenskom ministarskom sastanku u Crnoj Gori usvojili platformu daljnjeg djelovanja i suradnje. (Foto: Hina)