SRETAN BOŽIĆ! Drago Štambuk: Isusek

 
 
Isusek
Mirule nad morem,
pokraj stare štale,
od slame oštre
gnijezdo svijaju.
Bi li se premjestio,
sine dragi,
u kakav bolji log?
24. prosinca 2004.

Drago Štambuk: Mirula, 2005


dr. Drago Štambuk

 

S R E T A N   B O Ž I Ć !