Snježni pjesnici

SNJEŽNI PJESNICI

Kad vani pada snijeg u toploj sobi lijepo je čitati snježne pjesme. Nije nam namjera interpretirati ih, neka svaki čitatelj sam protumači u osami svojega doma prelijepe asocijacije i sugestivne zimske stihove velikih hrvatskih pjesnika. Samo jedna napomena: snijeg se, razvidno je, može povezati s dušom, s noći, sa srcem i s polarnom lisicom …

 

Luko Paljetak

SNJEŽNI GROZD
Jučer je bila jesen a danas već je zima,
srce je ispod snijega srebrna žlica, možda
i visibaba, zbilja možda i visibaba,
srebrna žlica, srce; jučer je bila jesen
a danas već je zima, srce je lisica
polarna, snježni grozd
 

Luko Paljetak

 
Ante Stamać

DUŠA
Duša, sipki bijeli snijeg
Zaigrana, blag kovitlac
lijepe snježnosti
Za nju nema rana
I dok lebdi, spaja
zračnu transcendenciju
i naš crni opstanak –
Támnu, svijetla mu je strana
 

Ante Stamać

 

Drago Štambuk

BIJELI ŠIŠMIŠ
U noć, u noć, oštrim krilim
svodom snijega naopakog.
U zrcalu kristal cvjeta
na licu se Boga smiješeć.
Bijela noć u ruhu crnu
svodi mi se oko struka.
Bog je vitak, plamna srca,
razni me ko bodež vatren.
Krvlju huja koji ledi
trage mu po bijeloj puti
zrak je prepun kasnih ura,
meda, krvi i cijuka.
 

Drago Štambuk

Priredila tekst i foto: Nives Gajdobranski

Akademija-Art