Samobor – Izložba keramike udruge Interinova: Svevremene vatre

Mala dvorana POU Samobor, Samobor
od 11. (u 19.00 sati) do 23. 09.  2012.


Tematika izložbe je prikaz paljenja keramike krozstoljeće/tisućljeća tako da su izloženi radovi rađeni u tehnikama paljenja kojesu koristile: neolitske kulture, Etruščani, Grci, Rimljani, Perzijanci iJapanci. Dakako iste su nadograđene današnjim tehnološkim saznanjima.

UdrugaInterinova ima za cilj ostvarivati kulturne i edukativne pomake u svojojsredini. Senzibiliziranjem javnosti za općeprihvaćene estetske standarde ulikovnim dostignućima kroz dizajniranje, izradu i paljenje umjetničke idizajnirane keramike zadaća nam je postići zavidan doseg u prezentacijikeramičarskog stvaralaštva ovoga kraja.

Članovi udruge Interinova su afirmirani hrvatski, slovenski i talijanski keramičarikoji samostalno ili skupno izlažu na mnogobrojnim domaćim i međunarodnimžiriranim izložbama.

Članoviudruge orijentirani su na izradu historijskih odnosno tradicijskih tehnikapaljena gline te izrađuju predmete načinom i tehnikama kako se to radilo predviše tisuća godina. Naravno, osim tradicijskih načina paljenja rade se isuvremeni načini i dizajniranja te paljenja gline. Svakako valja naglasiti da članoviInterInove posebnu pažnju posvećuju optimalizaciji spojeva materijala bojiteljai oblika sa konačnim termičkim obradama, kako bi rezultati paljenja biliprimjereni ciljevima postizanja sasvim osebujnih artefakata. S toga znanje uizradi keramičarskih umjetničkih i dizajniranih uporabnih predmeta ova skupinaljudi obavlja već dugi niz godina sa primjerenim rezultatima.

Udruga Interinova osnovana je i registrirana 2006.godine, djelatnost Udruge je polje intelektualnog vlasništva i inovacije u djelatnosti keramike. U djelovanju članovi udruge ostvarili su znatna postignuća (Zlatna plaketa za inovaciju u proizvodnji umjetničke keramike). Udruga radi na sintezi starih tradicijskih tehnika paljenja sa suvremenim tehnikama dizajna i paljenja keramike.
Udruga Interinova ima za cilj ostvarivati kulturne i edukativne pomake u svojoj sredini. Senzibiliziranjem javnosti za općeprihvaćene estetske standarde u likovnim dostignućima kroz dizajniranje, izradu i paljenje umjetničke i dizajnirane keramike zadaća nam je postići zavidan doseg u prezentaciji keramičarskog stvaralaštva ovoga kraja.
Članovi udruge Interinova su afirmirani hrvatski, slovenski i talijanski keramičari koji samostalno ili skupno izlažu na mnogobrojnim domaćim i međunarodnim žiriranim izložbama.
Članovi udruge orijentirani su na izradu historijskih odnosno tradicijskih tehnika paljena gline te izrađuju predmete načinom i tehnikama kako se to radilo pred više tisuća godina. Naravno, osim tradicijskih načina paljenja rade se i suvremeni načini i dizajniranja te paljenja gline. Svakako valja naglasiti da članovi InterInove posebnu pažnju posvećuju optimalizaciji spojeva materijala bojitelja i oblika sa konačnim termičkim obradama, kako bi rezultati paljenja bili primjereni ciljevima postizanja sasvim osebujnih artefakata. S toga znanje u izradi keramičarskih umjetničkih i dizajniranih uporabnih predmeta ova skupina ljudi obavlja već dugi niz godina sa primjerenim rezultatima.
Udruga je član Saveza inovatora Primorsko goranske Županije.
Udruga je aktivna u kulturnom životu Matuljskog područja organiziranjem izložbi, radionica i tehnoloških tečajeva. 


Popis izložbi koje je udruga organizirala:

2010
Zvončari i keramika 2010
Izlagači članovi udruge Interinova i gosti prijatelji keramičari iz raznih djelova Hrvatske
Mjesto izlaganja                     Zvončarska muzejska zbirka u Rukavcu, općina Matulji
                                               Izložbeni prostor ISA, Jurdani, općina Matulji
Keramika na cesti domaće hrani
Izlagači članovi udruge Interinova i gosti prijatelji keramičari iz raznih djelova Hrvatske, Slovenije i Italije
Mjesto izlaganja                     Zvončarska muzejska zbirka u Rukavcu, općina Matulji
                                               Izložbeni prostor ISA, Jurdani, općina Matulji
2011
Zvončari i keramika 2011
Izlagači članovi udruge Interinova i gosti prijatelji keramičari iz raznih djelova Hrvatske, Slovenije i Italije
Mjesto izlaganja                     Zvončarska muzejska zbirka u Rukavcu, općina Matulji
                                               Izložbeni prostor ISA, Jurdani, općina Matulji
Svevremene vatre
Izlagači članovi udruge Interinova
Mjesto izlaganja                     konzervatorski odjel u Rijeci, galerija Palače Garbas           
                                               Općina Matulji
Tvar
Izlagači članovi udruge Interinova talijanski keramičari Roberto Aiudi (Urbino) i Luigi Monterealii (Rim)
Mjesto izlaganja                     Općina Matulji
                                               Izložbeni prostor ISA, Jurdani, općina Matulji
2012
Zvončari i keramika 2012
Izlagači članovi udruge Interinova i gosti prijatelji keramičari iz raznih djelova Hrvatske, Slovenije i Italije
Mjesto izlaganja                     konzervatorski odjel u Rijeci, galerija Palače Garbas           
                                               Zvončarska muzejska zbirka u Rukavcu, općina Matulji

Akademija-Art