Sakralne teme u djelima sisačkog likovnog kruga

Izložba koju Gradska galerija Striegl predstavlja kao tematski program uoči Susreta hrvatske katoličke mladeži – Sisak 2012.

 
U trećoj godini od osnutka Sisačke biskupije, grad Sv. Kvirina ugošćuje Susret hrvatske katoličke mladeži, a kao svoj prilog cjelokupnom programu Gradska galerija Striegl predstavlja skupnu tematsku izložbu sisačkog likovnog kruga.
Ova izložbena koncepcija ima za cilj prezentirati izbor radova koji ukazuju na prisutnost sakralne tematike u djelima sasvim različitih umjetničkih senzibiliteta.
Imat ćete priliku vidjeti specifična slikarska i kiparska utjelovljenja Sv. Kvirina, ikonografske interpretacije postaja križnog puta, fragmente posavskog pejzaža s crkvenom arhitekturom, te simboličke vizije s religioznim konotacijama.

Izložba kroz specifični tematski okvir sakralnog predstavlja i akcentira raznolikost umjetničkih interesa, ali i recentnu sliku stvaralaštva sisačkog likovnog kruga.

Radove će izložiti: Slavo Striegl, Mato Andrić, Marijan Glavnik, Ivan Mareković, Stjepko Rupčić, Alem Biočić, Davorin Radić, Predrag Lešić, Damir Šimić, Ivan Novak
Alma Trauber

Akademija-Art