Saborski Odbor za informiranje predložio Radmana za ravnatelja HRT-a

 
Većina članova saborskog Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Saboru je kao kandidata za glavnog ravnatelja HRT-a predložila dekana Veleučilišta VERN i bivšeg direktora Televizije Zagreb Gorana Radmana
 
Radmana je kao kandidata vladajuće koalicije podržalo sedam članova Odbora, a tri člana HDZ-a bila su protiv.
 
Predsjednik Odbora Branko Vukšić rekao je da se Radman pokazao najboljim i najboljim i najspremnijim kandidatom za glavnog ravnatelja HRT-a. "Radman sa svojim moralnim integritetom i znanjem je najbolji kandidat", kazao je Vukšić.
 
Goran Radman (1957.) u svom programu navodi da, kao glavni ravnatelj HRT-a, želi temeljito promijeniti sadašnje prevladano i uspostaviti novofunkcionalno organizacijsko ustrojstvo HRT-a, po uzoru na moderne javne europske radiotelevizije. Smatra da sada HRT, iako proizvodi digitalni radijski i televizijski signal, do njegovih korisnika stiže u osnovi analogan program koji nastaje zastarjelom tehnologijom i neučinkovitom poslovnom organizacijom. "Programski sadržaji su često pretjerano politizirani, društveno nerelevantni, nedostatno profesionalni i etično sporni, što za posljedicu ima kontinuiran pad njegovog društvenog utjecaja i gledanosti njegovih emisija kao i gubitak čitavih segmenata publike, posebice one mlađe", drži Radman.
 
Kao glavni ravnatelj HRT-a ciljevi su mu provesti programsko, kadrovsko, tehnološko i poslovno restrukturiranje, financijski konsolidirati poslovanje HRT-a te u cijelosti digitalizirati programsko i operativno poslovanje HRT-a. Radman smatra da na HRT-u nije velik problem broj zaposlenih, već njihova struktura.
 
Po Zakonu o HRT-u, nakon što obavi razgovore s kandidatima, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije podnosi Hrvatskom saboru prijedlog za imenovanje glavnog ravnatelja HRT-a. Hrvatski sabor imenuje glavnog ravnatelja HRT-a većinom glasova svih zastupnika u Hrvatskome saboru na mandat od pet godina.
 
Odbor je za članove Nadzornog odbora HRT-a predložio Gorana Krmpotića i Viktora Gotovca, dok će za druga dva od četiri člana koja Odbor predlaže Saboru, biti raspisan novi natječaj jer u Odboru nisu uspjeli postići dogovor za ta dva člana. Petog člana Nadzornog odbora HRT-a će izabrati zaposlenici HRT-a.
 
Foto: Hidrosan.hr