Sabor: Niži PDV za novine i ulaznice za koncerte

Novine

Sniženje stope PDV-a za dio dnevnih novina, za ulaznice za koncerte, za usluge smještaja na plovnim objektima nautičkog turizma, neka su od rješenja koja predviđa konačni tekst zakona o porezu na dodanu vrijednost o kojemu danas raspravlja Hrvatski sabor

Stopa od pet, umjesto deset posto predviđa se za dnevne novine koje imaju statut i objavljuju autorske tekstove s najmanje 25 tisuća riječi po izdanju. Jednaka stopa PDV-a plaćat će se i na znanstvene časopise.

Po stopi od deset posto plaćat će se PDV na ulaznice za koncerte, časopise za kulturu i umjetnost te za smještaj na plovnim objektima nautičkog turizma.

PDV po stopi od deset posto plaćat će i svi brodari koji organiziraju jednodnevne izlete, ako na brodu imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost.

Dio primjedbi pristiglih između dvaju čitanja zakona, Vlada nije mogla prihvatiti, jer bi bile u suprotnosti s EU direktivama ili zato što bi njihov efekt bio puno veći nego što državni proračun trenutno može izdržati, rekao je zamjenik ministra financija Boris Lalovac.

Vlada je, naglasio je, razmatrala mogućnost smanjenja PDV-a na neke prehrambene proizvode, no to u ovoj godini nije moguće.

Ipak, ostavio je mogućnost da se to dogodi slijedeće.

Sljedeće ćemo vidjeti kako se izvršava proračun, pa ukoliko se ostvare mogućnosti da se PDV za određene proizvode smanji, Vlada će to i učiniti, najavio je Lalovac.

Prema konačnom tekstu zakona o PDV-u, povremenim obveznicima smatrat će se svi koji kupuju nova prijevozna sredstva. To znači da će građanin, ako kupi automobil primjerice u Njemačkoj, u roku od 10 dana biti dužan platiti PDV u Hrvatskoj da bi ga mogao registrirati.

Nulta stopa PDV-a ukida se u potpunosti pa tako PDV-a više neće biti oslobođeni samostalni umjetnici ako su u protekloj godini ostvarili honorare veće od 230.000 kuna.Više nema oslobođenja ni za vjerske zajednice i branitelje.

PDV-a će biti oslobođene ustanove u kulturi, bolnice, i slične ustanove koje djeluju bez namjere ostvarivanja dobiti.

Konačni obračun PDV-a svi poduzetnici će, umjesto do kraja travnja, morati podnijeti do kraja veljače za prethodnu godinu.

Poduzetnici će, do 1. siječnja 2015., PDV plaćati po naplati, a ne po izdanoj fakturi, kako je ranije bilo predviđeno. (Poslovni.hr, Hina)