Rječnik stranih riječi + CD-ROM

Jedna od knjiga koje mora nabaviti svaki dom. Prava riznica stranih riječi koje su ušle u hrvatski jezik, bilo odavno bilo tek nedavno

 
Ona sadrži 16.950 osnovnih natuknica s primjerima iz govornog i književnog jezika, njihova sažeta i jednostavna objašnjenja te više od 50.000 izvedenica, sinonima i sinonimskih izraza; “Rječniku” je priložen pravopisni savjetnik o pisanju stranih riječi u hrvatskome jeziku. Kompletan sadržaj knjige nalazi se i na CD-ROM-u. Iza njega stoje Anić,  jedan od najvećih hrvatskih filologa XX. stoljeća, i Goldstein, jedan od največih povjesničara.

Ivo Goldstein (Zagreb, 1958.), redovni je profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na predmetu Hrvatska povijest 20. stoljeća. Bavio se hrvatskom poviješću ranog srednjeg vijeka, bizantologijom i poviješću Židova u Hrvatskoj, a od 2003. uglavnom samo hrvatskom poviješću 20. stoljeća.

Objavio je više od 150 znanstvenih i stručnih radova u zemlji i inozemstvu, boravio na duljim studijskim boravcima u Parizu, Ateni i Jeni. Urednik je struke povijest u Hrvatskoj općoj enciklopediji Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža", suradnik je enciklopedijskog izdanja Lexicon des Mittelalters …Više
Ivo Goldstein (Zagreb, 1958.), redovni je profesor Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na predmetu Hrvatska povijest 20. stoljeća. Bavio se hrvatskom poviješću ranog srednjeg vijeka, bizantologijom i poviješću Židova u Hrvatskoj, a od 2003. uglavnom samo hrvatskom poviješću 20. stoljeća.
Objavio je više od 150 znanstvenih i stručnih radova u zemlji i inozemstvu, boravio na duljim studijskim boravcima u Parizu, Ateni i Jeni. Urednik je struke povijest u Hrvatskoj općoj enciklopediji Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža", suradnik je enciklopedijskog izdanja Lexicon des Mittelalters (München), te jedan od autora i član Uređivačkog odbora prvog Hrvatskog enciklopedijskog rječnika.
Dobitnik je Nagrade grada Zagreba 2005. godine za ukupni znanstveno-istraživački doprinos te posebno za knjigu Židovi u Zagrebu 1918-1941. Odlikovan je 2007. godine Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića za ukupni znanstveni doprinos.
Hrvatski jezikoslovac Vladimir Anić rodio se 21. studenoga 1930. godine u Užicu (Srbija), gdje mu je otac Dragutin, po zanimanju geolog, bio u službi. U Zagrebu je završio gimnaziju i studij na Filozofskom fakultetu (jugoslavenske jezike i književnost te ruski jezik s književnošću), gdje je i diplomirao (1956. godine), a kasnije i doktorirao (1963.) na temi Jezik Ante Kovačića. Sveučilišnu karijeru započeo je na Filozofskom fakultetu u Zadru, gdje je od 1960. do 1974. godine radio kao asistent, docent i izvanredni profesor. Na Filozofski fakultet u Zagrebu prešao je 1974. godine, i tu je (na Odjseku za kroatistiku) 1976. postao redoviti profesor te voditelj Katedre za hrvatski standardni jezik. Bio je, između ostalog, i tajnik Međunarodnog slavističkog komiteta (1974. – 1979.) te predsjednik Komisije za jezik sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu (od 1976.). Sudjelovao je na slavističkim kongresima te brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu.