Rijeka – Predstavljanje knjige: Senzorna mapa grada

Autori: dr.sc. Marina Biti, dr.sc. Nataša Šegota Lah i Ivan Braut

U organizaciji udruge Facultas i Muzeja grada Rijeke u ponedjeljak, 24. rujna 2012. u 19.00 sati u Muzeju grada Rijeke održat će se predstavljanje knjige Senzorna mapa grada autora dr. sc. Marine Biti, dr. sc. Nataše Šegota Lah i Ivana Brauta uz izložbu umjetničkih fotografija Ranka Dokmanovića, Dražena Šokčevića i Zdravka Kopasa.

U predstavljanju će sudjelovati: recenzent dr. sc. Aleksandar Mijatović, urednica Cecilija Jurčić Katunar, te autori.

Elektroničko izdanje knjige dostupno na: http://issuu.com/MarinaBiti/docs/senzorna_mapa_grada/1