Rijeka – Munir Vejzović

Vilena Bruketa
vilenabruketa@gmail.com

Galerija Bruketa 2, Strossmayerova 1, u Rijeci predstavlja izložbu ak. slikara i grafičara Munira Vejzovića. Izložba se može pogledati od 23. veljače do kraja mjeseca.


Munir Vejzović, slikar i grafičar, rođen je 1945. godine u Doboju (BiH). Diplomirao na Akademiji u Zagrebu (A. Mezdjić, 1970.). Još za studija vezuje se uz ekspresionizam u kojemu otkriva idealno ozračje za svoje arkadijske motive s mitološkim bićima, vedute gradskih trgova i ulica, mrtve prirode i motive iz kavana i ateljea (Posjeta, 1982.; Gospa draži neviđenih, 1983.; Mrtva priroda, 1983.; Cirkus, 1987.; Zrinjevac, 1993.). Izraziti je kolorist; odlikuje se perfekcionizmom izvedbe, profinjenim osjećajem za slikarsku materiju i nadahnutim odnosom prema intimističko – erotskim temama (Metamorfoza, 1984.). Od 1987. zaokupljen je religioznim motivima (Pietá, 1989; Vukovarski triptih, 1991) i oživljavanjem snovite prošlosti u ciklusu Terra incognita (1987- 1989). Objavio je bibliofilsku mapu monotipija Pastorale 1986. i mapu grafika Himba (s pjesnikom D. Katunarićem) 1988. Važni su i njegovi sažeti crteži, puni vitalnosti dinamike. Samostalno je izlagao u Zagrebu, New Yorku, Beču, Beogradu, Dortmundu, Varaždinu, Parizu, Velikoj Gorici, Osijeku, Samoboru i Ljubljani.

Akademija-Art.hr
24.02.2011.