Cvetka Miloš

Međunarodne izložbe keramike i stakla

KERAMIKA RIJEKA 12
od 22. ožujka 2012. (u 12 sati) na Riječkom sajmu, Viktora Bubnja bb (Trsat)


Pogledajte galeriju radova!

Unatoč aktualnoj gospodarskoj krizi i recesiji, ove godine se očekuje izuzetna turistička sezona, budući je najava skorog ulaska Hrvatske u Europsku uniju potaknula mnoge Europljane da posjete Hrvatsku, u kojoj se uglavnom osjećaju kao da su kod kuće. Stoga se izložba Keramika Rijeka 12 može s razlogom smatrati važnim mjestom susreta likovnih umjetnika i potencijalnih konzumenata suvenira i kvalitetne umjetničke keramike, koja se može plasirati u primorskim galerijama i salonima s predmetima za darivanje.Kako bi postigli željene rezultate, organizator je savjetovao umjetnicima da u svojem radu vrlo slobodno koriste raznolike tehnike i da njeguju individualnost likovnog izraza, a što se ogleda u velikom broju vrlo zanimljivih i inovativnih izložaka.


Hanibal Salvaro


Višnja Markovinović

Izlagači
Vedrana Balković
Suzana Baljak
Štefanija Baranašić
Nikolina Bartolić
Lara Bratković
Vera Dajht Kralj
Kornelija Dretar
Nadica Eichhorn
Vedrana Franelić
Marijana Ftić
Đurđica Horvat
Marinko Jelača
Nevenka Kamenić
Andrea Kržišnik-Pušić
Mateja Lesar
Višnja Markovinović
Snježana Mesić
Cvetka Miloš
Valerija Polanec
Ankica Ribarević
Svan Riedl
Hanibal Salvaro
Sanela Sanjković
Mirela Senčar
Marija Stanković Avramović
Sanja Škaron
Gordana Štahan
Adela Šupljika
Emina Šupljika
Vittore Tasca
Jelena Valkaj
Anja Vibovec
Meri Wells
Danica ŽbontarNadica Eichhorn

Priznanja:


Zlatna plaketa: Nadica Eichhorn
Srebrne plakete: Kornelija Dretar, Đurđica Horvat i Marinko Jelača
Počasne diplome: Vedrana Balković, Valerija Polanec, Svan Riedl, Marija Stanković Avramović, Gordana Štahan, Meri Wells i Danica Žbontar

Izlažu izvan konkurencije za nagrade:
Vera Dajht Kralj, Višnja Markovinović, Cvetka Miloš i Hanibal Salvaro.

Ocjenjivački sud izložbe:
Krešimir Jelača, grafički dizajner, član ULUPUH-a
Stjepan Obad, dipl. oecc., direktor Sajma automobila Zagreb
Hanibal Salvaro, član Međunarodne akademije za keramiku (IAC)

Autor i selektor izložbe:
Hanibal Salvaro, akademik IAC

Provedbeni odbor:
Željka Baričević, Hanibal Salvaro, Ana Štajduhar i Mladen Štajduhar

Design postera, te postav izložbe: Hanibal Salvaro

Design izložbenog prostora: Riječki sajam

Producent izložbe:
Likovni art dizajn centar LADICA

Akademija-Art