Rijeka – Ivica Kiš: Obs©u®otherapi@


Ivica Kiš (foto: Gerthardt Crnković)

Galerija Nebeska, Kantrida, Rijeka
fotografije i instalacija
Ivica Kiš
Obs©u®otherapi@
od 30. 10. 2010. (u 12.00 sati)

Otvorena izložba fotografskih slika snimljenih kamerama opskurama Ivice Kiša te predstavljaja instalacija pod nazivom "Obs©u®otherapi@" , u galeriji NEBESKA u Rijeci.

Ovu instalaciju prof. Ivica Kiš je prvi puta postavio na likovnoj koloniji u Talasorerapiji na Rabu, 2007. godine.

Esperanza je napravila video sa izložbe u galeriji NEBESKA.
Pogledajte link:

http://www.youtube.com/watch?v=UOF2JO4Wyg4

Nekoliko snimki s otvorenja koje su do sada stavljene na sajt fotozinea napravio je Gerthardt Crnković:

Ivica Kiš zvanje fotografa stekao 1967. godine u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu, a diplomu inženjera arhitekture 1974. godine na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1988. godine nastavnik u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu. Od 2003. godine honorarni predavač u zvanju višeg asistenta na Odjelu multimedija Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Snima kamerama opskurama vlastite konstrukcije od 1995. godine.
e-mail: ivicakis@yahoo.com


Akademija-Art.hr
28.10.2010.