Rijeka – Dijalog: Marino Bratović i Saša Jantolek


Sapša Jantolek

Galerija Juraj Klović, Rijeka
Marino Bratović i Saša Jantolek
Dijalog

od 30. 03. 2012. (u 12.00 sati)

Marino Bratović rođen 1956. u Voloskom Prva slikarska znanja stekao je od akademskih slikara Viktora Snoja i Zvonimira Frlana, a potom učiti od opatijskih slikara Ive Kaline, Claudia Franka i Maura Stipanova. Pohađao je akademski slikarski tečaj u Ljubljani.

Saša Jantolek rođen 1968. u Rijeci. Sa umjetničkim radom  aktivno se bavi od 1990. godine. Od tada do danas ostvario je niz samostalnih i skupnih izložbi te je dobitnik niz priznanja i nagrada. Objavljeni su mu stripovi u Zagrebu i Ljubljani. Član je HDLU Rijeka i HDLU –a Istre.

Akademija-Art