Rijeka – Ciklus izložbi: Dijalog

Jasna Rodin
hdlur@ri.t-com.hr

HDLU, Korzo 28/II, Rijeka
Ciklus izložbi
Dijalog
kroz 2011. godinu

CIKLUS IZLOŽBI DIJALOG

"Dijalog" je izložbeni projekt sastavljen uzastopnih tjednih izložbi postavljenih u Galeriji "Juraj Klović". Održava se već devet godina za redom Odabrani autori članovi HDLU Rijeka biraju suputnika ili suparnika iz drugih sredina koji im svojim umjetničkim izrazom korespondira stvarajući na taj način sklad ili sraz umjetničkog dijaloga.
Koncept ovog izložbenog serijala je "razgovor" ili "šutnja", komunikacija ili sukob likovnog "izričaja” dvoje autora. Živim ritmom smjenjuju se izložbe oslobođene konvencionalnih sprega – klasičnih otvaranja, sjajnih kataloga, uvriježenog protokola. To je prilika za upoznavanje autora iz drugih sredina s drugačijim likovnim rukopisima. Dijalog se spontano odvija između dvoje autora, njihovih umjetničkih djela, njih samih i likovne publike (i autora i radova). 

Ove godine u Dijalogu sudjeluju:
Ana Glažar, Nika Rukavina, Željko Marinković, Celestina Vičević, Ivan Šuletić, Tea Paškov Vukojević, Goranka Supin, Dunja Janković, Dalibor Barić

 

Akademija-Art.hr
22.03.2011.